1. ¿Onde irás, boi, que non ares?
 2. Sempre vai a lingua a onde doe a moa
 3. ¿Onde vas Vicente? – Onde vai a xente
 4. Quen lle pon o cascabel ao gato?
 5. Un día é un día e un peso gastouse
 6. Esquece a quen te esquece, que ben cho merece
 7. Comer e beber, e pete á porta quen despois viñer
 8. Obra acabada, diñeiro agarda
 9. A voda e a bautizado non vaias sen ser chamado
 10. A bo entendedor, poucas palabras bastan
 11. A bo capelán, bo sancristán
 12. A boa fame non hai pan duro.
 13. A máis servir, menos valer
 14. Para o moito sono non hai xergón duro
 15. ¡A boa hora, mangas verdes!
 16. A boi vello, chocallo novo
 17. A burro morto, cebada ao rabo
 18. A cabaleiro novo, cabalo vello
 19. A cabalo novo, cabaleiro vello
 20. A(o) cabalo regalado non se lle mira o dente
 21. A cada porco lle chega o seu San Martiño
 22. A cada ola, o seu testo
 23. A cada paxariño gústalle o seu niño
 24. A cada porta, a súa dona
 25. A cada un o seu
 26. Camiño longo, paso curto
 27. A canas honradas non hai portas cerradas
 28. A carne de lobo, dente de can
 29. Á casa da túa tía non debes ir cada día
 30. A pequeno paxariño, pequeno niño
 31. Para calquera dó, a paciencia é un remedio bo
 32. O vello que se cura, máis anos dura
 33. A diñeiros pagados, brazos crebados
 34. A Deus rogando e co arado arando
 35. A inimigo que foxe, ponte de prata
 36. Escudeiro pobre, cunca de prata e caldeiro de cobre
 37. A falta de pan, boas son as bicas
 38. A hóspede bo, prato grande
 39. A gran présa, gran vagar
 40. A gran salto, gran crebanto
 41. A gran sequía, gran mollada
 42. A grande subida trae a grande caída
 43. A grandes males, grandes remedios
 44. Á besta cargada, a cincha mátaa
 45. Non te deitarás sen aprender unha cousa máis
 46. Á curta ou á larga, o tempo todo o alcanza
 47. Á forza aforcan
 48. O galgo, á “larga”, a lebre mata
 49. De noite non hai muller fea
 50. O mar e a muller de lonxe hanse de ver
 51. Arreboles ao sol posto, mañá andarás enxoito
 52. A ocasión píntana calva
 53. Coa ola que ferve ningunha mosca se atreve
 54. A sorte non é para quen a busca
 55. Á terceira vai a vencida
 56. Á vellez, chagas e furunchos
 57. De vello, gaiteiro
 58. Ás “des” na cama me tes
 59. O que está feito non ten remedio e o que está por facer quere consello
 60. Ao feito, peito
 61. Con tal que sexa moda, aínda que sexa a faldra fóra
 62. Conserva o amigo teu co vicio seu
 63. Ao home ousado, a fortuna pónselle ao lado
 64. De longas vías saen longas mentiras
 65. A mal tempo, boa cara
 66. A mocidade folgada trae a vellez arrastrada
 67. O rato vello non cae na rateira
 68. A moita cortesía é moitas veces falsía
 69. Non hai amigos a mortos e a idos
 70. A ninguén lle amarga un doce
 71. Para o seu pai non hai fillo feo
 72. A novos tempos, novos consellos
 73. A outro can con ese óso
 74. A pai aforrador, fillo gastador
 75. Paxariño «dormente», fólgache o corpo, fólgache o dente
 76. A palabras necias, oídos xordos
 77. A pan de quince días, fame de tres semanas
 78. A pan duro, dente agudo
 79. A cadelo fraco todo son pulgas
 80. A can vello non hai «tus tus»
 81. A pillo, pillo e medio
 82. A pouca barba, pouca vergonza
 83. Pouca ganancia a pouco diñeiro
 84. A pouco vento, forza de remos
 85. A moito pedir, pouco ofrecer
 86. A que con mel trata, algo se lle pega
 87. O que coce e amasa ben sabe as que pasa
 88. A quen lle dan, non escolle
 89. Di o teu segredo ao amigo e faraste seu cativo
 90. A quen Deus non lle dá fillos, o demo dálle sobriños
 91. A quen Deus quere ben, o vento axúntalle a leña
 92. A quen Deus lla dea, San Pedro lla bendiga
 93. Deus axuda ao que se axuda
 94. O que quere ir polo atallo, algunha vez pasa máis traballo
 95. A quen madruga, Deus o axuda
 96. Non temos para pan e mantemos un can
 97. Non dá morcilla o que non mata porco
 98. Quen boa muller ten, seguro vai e seguro vén
 99. Ao raposo «dormente» non lle amence a galiña no dente
 100. A rei morto, rei posto
 101. (A) río revolto, ganancia de pescadores
 102. Quen non entra no mar non pode afogar
 103. Ao seu tempo maduran as uvas
 104. A tal señor, tal honor
 105. Novo avogadiño, preito perdidiño
 106. Sogra, avogado e doutor, canto máis lonxe mellor
 107. O amor non se gaña senón con amor
 108. En abril, augas mil
 109. Aceitona, unha é ouro; dúas, prata; a terceira, mata
 110. Metín o rato no celeiro e fíxose o meu herdeiro
 111. Fai a noite noite e o día día e vivirás con alegría
 112. Alá van os pés onde o corazón quere
 113. Ceo ovellado, chao mollado
 114. A paixón cega a razón
 115. Afortunado no xogo, desafortunado en amores
 116. Mellor é abaixarse que descabezarse
 117. Agosto e setembro non duran sempre
 118. Agosto e vendima non é cada día e si cada ano: uns con ganancia e outros con dano
 119. A auga corrente non mata a xente
 120. Auga de maio, pan para todo o ano
 121. Auga parada está envelenada
 122. Pan quente e auga fría era o que a morte quería
 123. Auga pasada non move muíño
 124. Auga que corre, nunca mal colle
 125. Auga que non has beber déixaa correr
 126. Auga vertida non toda recollida
 127. Ao amigo e ao cabalo non hai que cansalo(s)
 128. Ao amigo hai que aturalo co seu vicio
 129. A arboriña, dende pequeniña; a arborecha, dende pequerrecha
 130. O morto e o ausente non son xente
 131. O que non queira levar patadas que non vaia á feira das bestas
 132. Ao bon calar chaman Sancho
 133. O bo día méteo na casa
 134. Ao bo pagador non lle doen prendas
 135. Pastora sen vara non ten vergonza na cara
 136. Ao home pola palabra e ao boi pola corna
 137. De aquí a cen anos, todos calvos
 138. Ao catarro dálle co xarro
 139. A cabeza, o comer e o beber a endereita
 140. Ao inimigo, nin auga
 141. Ao escaravello, os seus fillos parécenlle ouro fino
 142. Co tempo todo se sabe
 143. Ao comer as morcillas rin a nai e as fillas, e ao pagar, todas son a chorar
 144. Galo que moito canta, algo ten na garganta
 145. O ferro quente bater de repente
 146. O que ben obra, todo lle sobra
 147. Ao mozo avergonzado, o demo levouno ao pazo
 148. Se mudas ao vello de terra, logo che dará el a pelexa
 149. Ao louco e ao ar deixádeos pasar
 150. O peor porco come a mellor landra
 151. Ao médico, ao confesor e ao avogado falarlles claro
 152. Ao mellor galgo escápaselle unha lebre
 153. O medo é grande de corpo
 154. Ao neno, mentras crece (e) ao enfermo, mentras adoece
 155. O paxariño que se ha perder, ás lle han de nacer
 156. Ao pan, pan e ao viño, viño
 157. Ao can que dorme non o espertes
 158. O que de alleo se viste, na rúa o ispen
 159. Ao que lle proa, que rañe
 160. O que mal vive, o medo o persigue
 161. Ao que non está afeito ás bragas, as costuras fanlle chagas
 162. O que ten gana de bailar, con pouco son bailará
 163. Quen ten roupa e dorme no chan é un burricán
 164. A quen erra perdóalle unha «ves», mais non tres
 165. Ao vilán dádelle o dedo e colleravos a man
 166. Estrícate, polo, que mañá te pelan
 167. Algo alcanza aquel que non cansa
 168. Non hai alegría que non traiga pesares
 169. Algunha cousa ten a auga cando a bendicen
 170. Algo vai de Pedro a Pedro
 171. Di un vello refrán que «alá se van os ollos onde está a vontade»
 172. ¡Alá vai, alá vai, o burro tras de súa nai!
 173. Alá van leis, onde queren reis
 174. Achégate aos bos e serás un deles
 175. Con paciencia gáñase o ceo
 176. Amigo de moitos e amigo de ningún, todo é un
 177. Dade ao demo o amigo que vos deixa a palla e vos leva o trigo
 178. Amigo do bo tempo, muda co vento
 179. O amigo leal e franco, ese é un merlo branco
 180. Amizade por interés non dura, porque non a é
 181. Amigo que non dá e coitelo que non corta, que se perdan pouco importa
 182. Nin amigo reconciliado nin guisote requentado
 183. Amigo, vello; touciño e viño, anellos
 184. Quen empresta a un amigo fai un inimigo
 185. Amigos e mulas fallan ás duras
 186. Amigos, mesmo no inferno
 187. Amizade de xenro, sol de inverno
 188. Amor con amor se paga
 189. Amor de neno, auga nun cesto
 190. Amor o da nai, que outro mellor non hai
 191. Amor louco: eu por vós e vós por outro
 192. Amor pasaxeiro: tantas vexo, tantas quero
 193. Amor e celos, irmáns «xemelos»
 194. Amor e maxestade non fan irmandade
 195. Os amores novos fan esquecer os vellos
 196. Os amores, canto máis «reñidos», máis queridos
 197. Amor, coitas e diñeiro non se poden ter secretos
 198. Andar toda a noite e amañecer na cama
 199. Ande eu quente e ríase a xente
 200. Na dúbida, abstente
 201. O mellor conselleiro é a almofada, que dá sempre o consello e non cobra nada
 202. Ata que acabes non te gabes
 203. Antes de que te cases, mira ben o que fas
 204. Antes é a obrigación que a devoción
 205. Ano tardeiro vale máis que baleiro
 206. Antes crebarse que domearse
 207. Máis axiña se colle un “mentiroso” que un coxo
 208. Antes son os meus dentes que os meus parentes
 209. Ano bisiesto é ano funesto
 210. Ano de béveras, nunca o vexas
 211. Ano de xeadas, ano de parvas
 212. Ano de nevadas, ano de fornadas
 213. Ano novo, vida nova
 214. Para aprender a gañar hai que aprender a perder
 215. Aprende a (ben) calar para que saibas ben falar
 216. Aprendiz de moito, mestre de nada
 217. Será teu amigo o que te tire do perigo
 218. Nin por rodeo nin por atallo deixes o camiño de carro
 219. Paxaro de mal natío, o que caga no niño
 220. A que non ten sogra nin cuñada, esa é a ben casada
 221. Ben pode dicir que é rico o que ten bos amigos
 222. Ara con nenos e comerás canotos
 223. ‘Aramos’ – dixo a mosca, e estaba no corno do boi
 224. Arrieiros somos e no camiño nos atoparemos
 225. O parvo, se é calado, pasa ben por asisado
 226. Burro cargado de ouro conségueo todo
 227. Burro de moitos cómeno os lobos
 228. Á besta mala, espora e vara
 229. Aínda non pariu a cabra e xa o cabrito mama
 230. Fillo aínda non o temos e xa nome lle poñemos
 231. Anque a mona se vista de seda, mona se queda
 232. Anque sexas sabio e vello, non despreces o consello
 233. Barro é o home, barro é o xerro, mais non son dun mesmo barro
 234. Ave que voa para a cazola é boa
 235. Axúdate que eu te axudarei
 236. Ou todo ou nada
 237. Debaixo do mel, hai moitas veces fel
 238. A becerriña mansa, a todas as vacas de leite mama
 239. Apertas e bicos non fan meniños, pero tocan a vésperas
 240. Becho malo nunca morre
 241. Ben canta Marta despois de farta
 242. Ben está San Pedro en Roma
 243. Ben acaba o que ben está
 244. Os de fóra dan tabaco
 245. Moito te quero, mais pouco ben che fago
 246. Ben predica o que ben vive
 247. ¡Ben veñas, mal, se vés só!
 248. Bens mal adquiridos, a ninguén enriqueceron
 249. A boca e a bulsa abertas para facer cousa certa
 250. Voda saca voda
 251. A moita bondade destrúe a autoridade
 252. O borracho non ten cura
 253. Bos corazóns matan (as) penas
 254. Boa é a neve que no seu tempo aparece
 255. Non chega tarde quen á fin chega
 256. O boi vello leva o suco ao dereito
 257. “¡Palabra!” díxolle o lobo á cabra para ver se a aloumiñaba
 258. Cabalo grande ande ou non ande
 259. Cabalo que voa non precisa espora
 260. A cabra vai pola viña: como fai a nai, fai a filla
 261. Cada cal co seu igual
 262. Cada bota cheira ao viño que ten
 263. Cada oleiro gaba o seu pucheiro
 264. Cada cousa no seu tempo
 265. Cada cousa no seu lugar aforra tempo para a buscar
 266. Casar e compadrear, cada cal co seu igual
 267. Cada día (a) galiña amarga a cociña
 268. Cada día que amañece, a recua dos parvos crece
 269. Cada día que amañece novas cousas acontecen
 270. Cada galo canta no seu galiñeiro
 271. Cada formiga ten a súa ira
 272. Cada tolo coa súa teima
 273. Cada mestriño ten o seu libriño
 274. Cada martes ten o seu domingo
 275. Cada moucho ao seu souto
 276. Cada ovella coa súa parella
 277. Cada pau aguante a súa vela
 278. Cada par co seu par
 279. Cada santeiro pide para o seu santo
 280. O mellor sendeiro ten o seu bulleiro
 281. Ben está no seu niño o paxaro, como está cada un onde foi nado
 282. Cada un na súa casa é un rei
 283. Cada un na súa casa e Deus na de todos
 284. Cada un fala da feira como lle vai nela
 285. Cada altar ten a súa cruz
 286. Cada un sabe onde lle manca o seu zapato
 287. Cada un coñécese polas súas obras
 288. Cada un ten o que merece
 289. Cada un fala da feira segundo lle foi nela
 290. Calen barbas e falen cartas
 291. Calumnia que algo queda
 292. Camarón que se dorme vaino levando a corrente
 293. Se non vexo polos ollos, vexo polos anteollos
 294. Camiño de Roma, nin mula coxa nin bulsa froxa
 295. Canta a ra e non ten pelo nin la
 296. Porfiar e cantar mal, todo é un
 297. Cantar pensei e por cantar chorei
 298. Cantou á alba a perdiz, máis lle valerá durmir
 299. Cara de beato e unllas de gato
 300. A caridade e o amor non queren tambor
 301. A carne, carne cría e o(s) peixe(s), auga fría
 302. Comer carneiro é de cabaleiro
 303. Casa o (teu) fillo co teu igual e non dirán de ti mal
 304. Casa pechada, casa esborrallada
 305. Casa con dúas portas, mala é de gardar
 306. Casa convidada, murmurada e aldraxada
 307. Non teñas viña nun rincón nin casa nun cantón
 308. Casa feita, cova aberta
 309. A mellor casa é a miña, anque sexa pequeniña
 310. Lar sen muller e barca sen leme logo vai para o garete
 311. Casarás e amansarás
 312. Cea pouco e come máis, durme en alto e vivirás
 313. Como as cereixas son as desgracias que unhas noutras se engarran
 314. Colle boa fama e déitate a durmir
 315. Couces de eguas non matan poldros
 316. Comer ata enfermar e gardar dieta ata sandar
 317. A comida comida desfai a compañía
 318. Comida fría e bebida quente nunca fixeron bo ventre
 319. Como canta o abade respóndelle o sancristán
 320. De tal pan, tales sopas
 321. Como se vive, mórrese
 322. Como sementedes, así colleredes
 323. Compaña de dous, compaña de bos
 324. Bo amigo é o amigo que parte o que ten contigo
 325. Compón un cepo e semellará un mancebo
 326. Merca o que non has mester e venderás o que non poidas deixar de ter
 327. Composta non hai muller fea
 328. Se queres sacar a cobra do burato, faino con man allea
 329. Ao que ten bo viño non lle faltan amigos
 330. O bo traxe cobre a mala liñaxe
 331. Co amor non se xoga
 332. Canto te vexo, tanto te quero
 333. De esa cabra só podía saír ese leite
 334. Non quero vida nin tratos con xente espantabuxatos
 335. Muller que se pinta e non saiba coser… ¡bota a correr!
 336. Coa axuda do veciño matou o meu pai un cochiño
 337. Coa intención basta
 338. Coa medida que midas tamén ti serás medido
 339. Con cans e gatos ten poucos tratos
 340. Coas glorias esquécense as memorias
 341. Deus comigo, eu con El; El primeiro, eu tras El
 342. O que é bo para o fígado é malo para o bazo
 343. O amigo más certo é o diñeiro
 344. Para a necesidade non hai lei
 345. Con paciencia gáñase o ceo
 346. Con pan e viño ándase (o) camiño
 347. Cal te vexo, tal te xulgo e tal te creo
 348. Coñécete a ti mesmo
 349. O consello non é ben recibido se non é pedido
 350. Vendo consellos e inda para min non os teño
 351. Contigo, pan e cebola
 352. Contra o vicio de pedir hai a virtude de non dar
 353. Corazón alegre, home san
 354. Cortesía e falar ben custa pouco e viste ben
 355. Cousa fea non se faga nin se aprenda
 356. Cousa prometida é medio debida
 357. Costumes e diñeiro fan os fillos cabaleiros
 358. Costureira sen dedal cose pouco e iso mal
 359. Cría corvos e sacaranche os ollos
 360. Cal o ano, tal o xerro
 361. Tal o corvo, tal o ovo
 362. Tal o rei, tal a “grei”
 363. Cal o tempo, tal o tento
 364. A filla da cabra ¿que ha de ser senón cabrita?
 365. Cala e calemos, que todos que calar temos
 366. Todo tempo pasado foi o mellor
 367. Cando trona en marzo, aparella as cubas e o mazo
 368. Cando Deus amañece, para todos amañece
 369. Cando o demo non ten que facer, co rabo torna as moscas
 370. Cando o demo reza, algunha cousa quere
 371. Na casa na que non hai gatos campan os ratos
 372. Andoriña que voa a rentes da terra, chuvia venta
 373. Cando o río soa, auga leva
 374. O que non ten unllas mete cuñas
 375. Indo por camiño, non murmures do teu amigo
 376. Dando na cabeza, dáse en todo o corpo
 377. Na casa onde non hai pan, non pode haber paz
 378. Cando a zorra anda á caza dos grilos, se mal é para ela, peor é para os fillos
 379. Cando o demo reza, algunha cousa quere
 380. Cando a barba do teu veciño vexas pelar, pon a túa a remollar
 381. Cando marzo maiea, maio marcea
 382. Cando che dean o “anelo”, prepara o dedo
 383. Cando un lobo come a outro, non hai que comer no souto
 384. Cando unha porta se pecha, un cento se abren
 385. Canto máis un se abaixa, máis ás veces se enxalza
 386. Canta máis amizade, máis claridade
 387. Canto máis vello, máis pelexo
 388. Cada cabeza a súa sentenza
 389. Conta as túas penas a quen saiba delas
 390. Conta e razón sostén amizade e unión
 391. Corpo descansado diñeiro vale
 392. Mandar rapaces á vendima é cousa perdida
 393. Cando fores ao concello, acorda no teu e deixa o alleo
 394. Coidados alleos matan os burros
 395. Ser un cu de mal asento
 396. Cu vexo, cu quero
 397. Aínda sanda máis a dieta que a lanceta
 398. Dá(lle) Deus noces a quen non ten dentes
 399. Dá e ten, e farás ben
 400. Dádivas rachan penedos
 401. Dáme gordura e dareiche fermosura
 402. Dáme pan e di que son parvo
 403. Dáme e dareiche
 404. Volvendo bens por agravios negocian os homes sabios
 405. Auga branda en pedra dura tanto dá que fai cavadura
 406. Dar ao César o que é do César e a Deus o que é de Deus
 407. Dar couces contra o aguillón é mala ocupación
 408. O que despacio camiña chega a lonxe axiña
 409. De ledicia tamén se chora
 410. De compadre a compadre, nos ollos sangue
 411. Daqueles pos veñen estas lamas
 412. Do bo viño, bo vinagre
 413. De boa casa, boa brasa
 414. De caste vénlle ao galgo ter o rabo “largo”
 415. Está o inferno cheo de mal agradecidos
 416. De diñeiro e bondade, a metade da metade
 417. Onde non hai non compre buscar
 418. De namorado a louco vai moi pouco
 419. De fóra virá quen da casa nos (te) botará
 420. De grandes ceas están as sepulturas cheas
 421. De ferreiro a ferreiro non pasa diñeiro
 422. De homes é equivocarse; de bestas, amansarse
 423. Coa esperanza vivimos
 424. Non di máis a lingua que que sente o corazón
 425. Falando sábense as cousas
 426. Da man á boca pérdese a sopa
 427. Da panza sae a danza
 428. Á porta pechada, o demo vólvese
 429. A toda hora hai quen se ri e hai quen chora
 430. Do contado come o lobo
 431. Para quen non quere teño eu moito
 432. Aínda daquelo que vexas, nin a metade creas
 433. Cal é o “herbado”, tal é o gando
 434. Dos amigos gárdeme “Dios” que dos inimigos gardámonos nós
 435. O primeiro amor é o mellor
 436. Dos (De) corenta para riba non (te) molles a barriga
 437. Dos inimigos, os menos
 438. Cos escarmentados fanse os avisados
 439. De mal corvo, mal ovo
 440. Ao que é rico e ten diñeiro fanlle a honra por enteiro
 441. De médico, poeta, músico e louco, todos temos un pouco
 442. De noite todos os gatos son pardos
 443. De pai santo, fillo diaño
 444. De pais gatos, fillos michiños
 445. Pan balorento alegra ao famento
 446. A brasa pequena queima a casa grande
 447. De perdido, ao río
 448. Onte vaqueiro e hoxe cabaleiro
 449. Dicir unhas veces torto e outras dereito é de xente de mal xeito
 450. De rabo de porco, nunca bo virote
 451. Cada cabeza a súa sentencia
 452. Da boa cepa, o bo viño
 453. De tal pau, tal racha
 454. De todo hai na viña do Señor
 455. Sexa de palla, sexa de avea, ande a barriga chea
 456. De ruín madeira nunca boa racha
 457. Dunha noz pequena nace unha nogueira
 458. Dicir e facer poucas veces xuntos se ven
 459. Da auga mansa líbrenos «Dios», que da brava librámonos nós
 460. Quen che deu o fel darache o mel
 461. Da árbore caída, todos fan leña
 462. Do ben ao mal, só hai o canto dun real
 463. Do coiro che han de saír as correas
 464. Do dito ao feito vai un bo treito
 465. Do malo, o mellor
 466. Do mar, o mero e da terra, o carneiro
 467. Na casa do que xura, todo é desventura
 468. Do vello, o consello
 469. Coitas e camiños dannos amigos
 470. Quen o seu mal teña por moito cóntello a outro
 471. Afortunado en cartas, desgraciado en faldras
 472. Desvestir un santo para vestir outro
 473. Espido nacín, espido me acho: nin perdo nin gaño
 474. Apresúrate «despacio»
 475. Cada un di o seu parecer despois de beber
 476. Despois de comer, nin sobre ler
 477. Tras do leite, nin ovos nin viño nin aceite
 478. Ao ano mil volve a auga ao seu carril
 479. Con peras viño bebas
 480. Despois de que os cregos xantan, culleres sobran
 481. Detrás da cruz estache o demo
 482. Di a túa razón e non digas o autor
 483. Dende a santa Lucía mingua a noite e crece o día
 484. Nos días de maio, aínda non amañece e xa anoitece
 485. Día(s) de moito, véspera de nada
 486. Canto máis cobizado é o que se quer, máis se cobiza ver
 487. Meu dito, meu feito
 488. ¡Bendito mes que empeza con Santos e acaba con San Andrés!
 489. Por dicir as verdades pérdense moitas amizades
 490. Díxolle o burro ao mulo: ‘¡Tírate alá, orelludo!’
 491. Díxolle o corvo á pega; ‘¡Bótate alá, que es negra!’
 492. Díxolle o leite ao viño: ‘¡Vente para acá, meu amigo!’
 493. Díxolle a tixola ao pote: ‘¡Tírate alá, non me lixes!’
 494. Dime con quen andas e direiche quen es
 495. Dime de que presumes e direiche do que careces
 496. Con cartos na bulsa calquera runfa
 497. Diñeiro chama diñeiro
 498. Quen ten cartos é fidalgo
 499. Deus aperta, mais non afoga
 500. Deus consente, mais non para sempre
 501. Deus dá o frío a conforme é o abrigo
 502. Deus os cría e eles se xuntan
 503. ¡Deus me dea contenda con quen me entenda!
 504. Cando Deus dá a chaga, dá o remedio para curala
 505. Divide e vencerás
 506. Onde entra o beber, sae o saber
 507. Onde a forza entra, a lei sae
 508. Mal moi alongado, morte ao cabo
 509. A cabeza, o comer e o beber a endereita
 510. A dor da muller morta chega ata a porta
 511. Onde digo digo digo Diego
 512. Onde non entra o sol, entra o menciñeiro
 513. A onde fores fai como vires
 514. Onde hai amor, hai dor
 515. Nin por rodeo nin por atallo deixes o camiño de carro
 516. Onde hai celos, hai amor; onde hai vellos, hai dor
 517. Onde hai confianza, dá noxo
 518. Onde hai gana, hai maña
 519. Onde hai patrón non manda mariñeiro
 520. Onde hai saca e non hai pon, logo se baleira o bulsón
 521. Onde houbo fogo, sempre cinza queda
 522. Unha por outra non é pecado
 523. Onde menos se pensa salta a lebre
 524. Onde non hai fariña, todo é morriña
 525. Tras do pobre sempre anda o demo coa fouce
 526. Onde non me chaman, ¿qué me quererán?
 527. A cabra é tola: por onde vai unha, van todas
 528. Onde vai máis fondo o río, fai menos ruído
 529. A noite trae o consello
 530. Dúas augas de abril e unha de maio valen os bois e o carro
 531. Compañía de tres fíxoa o demo
 532. Cando un non quere, dous non barallan
 533. Dúas aves de rapina non (se) gardan compañía
 534. Dous que dormen nun xergón vólvense da mesma opinión
 535. O abade, do que canta, xanta
 536. O aceite da oliveira cura as doenzas
 537. Pan con fartura e viño con mesura
 538. As aguias non cazan moscas
 539. O amor é cego
 540. O amor primeiro, coma o borrallo, garda a quentura moitos anos
 541. O corazón ten razóns que a razón non entende
 542. O amor todas as cousas iguala
 543. Os peixes queren viño que para auga xa veñen dela
 544. Quen ten a roupa e dorme no chan é un burricán
 545. Quen moito ten, moito quere
 546. O ben non é ben coñecido ata que é perdido
 547. O ben e o mal á cara sae
 548. O ben anda e o mal corre
 549. O ben anda e o mal corre
 550. O ben buscalo e o mal esperalo
 551. O bo cirurxián corta polo san
 552. O bo pano na arca se vende
 553. As boas cousas véndense en pequenas doses
 554. Bo saber é calar ata que sexa tempo de falar
 555. A cuba do bo viño non precisa de bandeira
 556. O boi sen corda pérdese axiña
 557. O boi ceibo ben se lambe
 558. O burro diante para que non se espante
 559. O casado casa quere
 560. O melón e o casar, todo é acertar
 561. O comer e o rañar é cousa de empezar
 562. O coello fuxido, consello vido
 563. O consello da muller é pouco, pero o que non o segue é un louco
 564. O corazón e os ollos nunca son vellos
 565. Dar e ter, siso quer
 566. Non fagas nunca caso de quen non che fai caso
 567. Máis fai o querer que o poder
 568. Día de pracer, véspera de pesar
 569. O demo, farto de carne, meteuse frade
 570. O diñeiro do mesquiño dúas veces anda o camiño
 571. O diñeiro é gran cabaleiro
 572. O diñeiro non ten olor
 573. Mazá, troita e muller, que sexan frescas, se pode ser
 574. A vella de escarmentada pasa o rego (ar)remangada
 575. Tan malo é pecar por carta de máis como por carta de menos
 576. O fin xustifica os medios
 577. Hai xente que envexa o alleo e non aproveita o seu
 578. O diñeiro non é de quen o gaña é de quen o garda
 579. O hábito fai ao monxe
 580. O hábito non fai ao monxe
 581. A fame esperta o enxeño
 582. Fame e frío meten a lebre no camiño
 583. A fame é mala conselleira
 584. Fillo de gata, ratos mata
 585. O home é o único animal que tropeza dúas veces na mesma pedra
 586. O home é lume e a muller é estopa: vén o demo e sopra
 587. O home é un lobo para o home
 588. O home propón e Deus dispón
 589. O home e o oso, canto máis feo, máis fermoso
 590. O hóspede e o peixe aos tres días feden
 591. De boas intencións está o inferno cheo
 592. Non pode dicirse inverno pasado mentres abril non está acabado
 593. O pranto sobre o defunto
 594. En bágoas da muller non sempre se pode crer
 595. As bágoas do que herda son risa encuberta
 596. O lobo muda o pelo, mais non o vezo
 597. O lobo, onde cría, non é onde fai a matanza
 598. O tolo, pola(s) pena(s) é cordo
 599. O mestre Cirolas non sabe ler e quere poñer escola
 600. Mal alleo colga dun pelo
 601. O mal entra a brazadas e sae a migalladas
 602. O médico, vello; o barbeiro, mozo
 603. O can é o mellor amigo do home
 604. Ao mellor escribán cáelle un borrancho
 605. O mentir pide memoria
 606. O medo garda a viña
 607. O mozo e o galo telo só un ano
 608. O morto á mortalla e o vivo á fogaza
 609. Deus é grande e o mundo pequeno
 610. O ollo do amo engorda o cabalo
 611. O ollo límpao sempre co cóbado
 612. Pasou o santo, pasou a romaría
 613. O preguizoso sempre está coxo
 614. O can de palleiro non come nin deixa comer
 615. O can vello, se ladra, dá consello
 616. Pescador de cana máis come que gaña
 617. O peixe a cheirar mal empeza pola cabeza
 618. O peixe grande come ao pequeno
 619. Peixe que busca o anzol, busca a súa dor
 620. O pé do dono é esterco para a leira
 621. Tanto morre o papa como o que non ten capa
 622. O poeta nace non se fai
 623. Obra comezada, xa está case acabada
 624. Quen aos trinta anos non ten siso e aos corenta non é rico rachádelle o libro
 625. O que algo quere, algo lle custa
 626. O que avisa non é traidor
 627. O que come e canta, algún sentido lle falta
 628. O que merca e mente, a bulsa llo sente
 629. O que fala mal da egua é o que a leva
 630. Quen di a verdade non peca nin mente
 631. O casar quere acertar
 632. O que en si confía erra cada día
 633. Quen o fai que o pague
 634. Quen porfía mata caza
 635. A gaita é para o gaiteiro
 636. Para saber, andar polo mundo ou libros ler
 637. Enriba do rei está a lei
 638. O que moito corre logo cae
 639. O que non corre voa
 640. A dúbida é o comezo da sabedoría
 641. O que non chora non mama
 642. O que non entra a nadar non afoga no río nin no mar
 643. O que non se consola é porque non quere
 644. Na terra do meu home, o que non traballa non come
 645. Quen parte e reparte garda para si a mellor parte
 646. O mentireiro, cando di a «verdá», ninguén creto lle dá
 647. Quen pregunta non erra
 648. Quen primeiro chega, primeiro embarca
 649. O que regala a quen o entende non o regala que o vende
 650. O que rompe, paga
 651. O que só come o seu galo, só aparella o seu cabalo
 652. Quen ten capa escapa
 653. O que ten o tellado de vidro non debe tirar pedras ao do veciño
 654. O que ten padriño bautízase
 655. ¡Ter un tío na Habana!
 656. O que tropeza e non cae adianta camiño
 657. Quen tivo, retivo
 658. O que naceu barrigudo importa pouco enfaixalo
 659. O que veña atrás que arree
 660. O rosario ao pescozo e o demo metido no corpo
 661. O ruín, canto máis lle rogan, máis se enfoncha
 662. O saber non ocupa lugar
 663. Sabe o sabio que non sabe e o parvo pensa que sabe
 664. O saír da pousada é a cousa máis condenada
 665. O alfaiate da encrucillada trae o fío da súa casa
 666. O sono e a morte son irmáns xemelgos
 667. O tempo cura o enfermo e non o ungüento
 668. O tempo é ouro
 669. O tempo dirao
 670. Tempo ido, tempo perdido
 671. O tempo todo o tapa e todo o destapa
 672. O tempo todo o amansa
 673. O último mono sempre se afoga
 674. A cabra, co vicio, no cu dá cos cornos
 675. Na arca aberta, o xusto peca
 676. En boca pechada non entran moscas
 677. En boas mans está o pandeiro
 678. Cada país ten o seu uso e cada roca (o) seu fuso
 679. Na casa do gaiteiro, todos son danzantes
 680. Na casa do ferreiro, coitelo de pau
 681. Na casa do pobre, todas son pingueiras
 682. Na casa chea logo se fai a cea
 683. Na comunidade non luzas a túa habilidade
 684. No mes de Nadal, a carón do lume vaite sentar
 685. No medio está a virtude
 686. No mellor viño hai borras
 687. Na terra dos cegos, o torto é un rei
 688. No pecado está a penitencia
 689. No río que non ten peixes non hai que botar as redes
 690. En febreiro busca a sombra o can
 691. ¡Ben veñas maio, o mellor mes de todo o ano!
 692. Na barba do parvo todos aprenden a rapar
 693. O segredo do teu amigo gardarás e o teu non o dirás
 694. O amor e a gadaña queren forza e queren maña
 695. A ración de San Francisco tanto chega para catro como para cinco
 696. Na mesa e no xogo coñécese ao cabaleiro
 697. Na moita necesidade coñécese o amigo de verdade
 698. Raposo preguiceiro chega tarde ao galiñeiro
 699. Na variedade está o gusto
 700. Onde non te chamen, non te metas
 701. Nos niños de antano non hai paxariños hogano
 702. En martes, nin cases nin embarques
 703. As mañanciñas doces de Nadal, abril e maio faranchas pagar
 704. En octubre, non molesta o lume
 705. En outubre, a terra esterca e cubre
 706. Non hai cousa máis boa que estarse un na súa choza
 707. No tempo dos figos non hai amigos
 708. Despois da Ascensión, nin sermón nin salmón
 709. En terra allea, a vaca ao boi cornea
 710. En todas partes cocen fabas
 711. Acender unha vela a Deus e outra ao demo
 712. Atópanse os homes e non os montes
 713. A todos os que servimos, anque sempre traballemos, sempre nos din que durmimos
 714. Entre amigos e soldados, cumprimentos escusados
 715. Entre col e col, leituga
 716. Entre dous amigos abondan dez “testigos”
 717. Entre parentes non metas os dentes
 718. Entre dous que ben se queren con un que coma xa chega
 719. Entre marzo e abril, se non vén o cuco quere vir a fin
 720. Entre pais e fillos non metas os fuciños
 721. Entre pais e irmáns non metas as mans
 722. Entre santa e santo, parede de cal e canto
 723. Cando a ver un enfermo moitos médicos van, alporízase o sancristán porque é sinal de ¡din! ¡dan!
 724. O morto quere a mortalla e o vivo quere a faramalla
 725. Éramos poucos e pariu miña avoa
 726. Errando apréndese
 727. Que tarden as malas novas, que, anque tarden, virán á súa hora
 728. O que non é agradecido non é ben nacido
 729. É a gota que desborda o vaso
 730. O que lava a cabeza da burra perde o xabón e a lavadura
 731. É máis fácil para un camelo pasar polo ollo dunha agulla que para un rico entrar no Reino dos Ceos
 732. Peor é o remedio que a enfermidade
 733. Fuxir da tixola e caer nas brasas
 734. A vasoira nova varre ben todo o que atopa
 735. Quen escoita, o seu mal oe
 736. Non hai mellor riqueza que a vontade contenta
 737. ¿Quén é o teu inimigo? O que ten o teu oficio
 738. A mellor ventura é a do que a procura
 739. Espantouse a morte da aforcada cando a viu tan esguedellada
 740. Iso e nada, todo é nada
 741. Home de barba roiba cargue con el quen queira e quen poida
 742. Febreiro curto cos seus vinteoito: se tivera máis catro non quedaba can nin gato
 743. Febreiro, cebadeiro
 744. A comida do fidalgo: pouco compango, caldo moito e mantel longo
 745. O que dúas lebres segue pode cazar unha e moitas veces ningunha
 746. As galiñas, como comen, poñen
 747. Galo que non canta, algo ten na gorxa
 748. Polos santos bícanse as pedras e polas mozas bícanse as vellas
 749. Gañar bos para ruíns herdeiros
 750. O diñeiro non é de quen o gaña é de quen o garda
 751. Can «alcuceiro» nunca bo coelleiro
 752. (O) gato escaldado da auga fría foxe
 753. Gaivota á terra, mariñeiro á merda
 754. ¡Xenio e figura, ata a sepultura!
 755. Andoriñas a rentes da auga, chuvia na praia
 756. Gota a gota, o mar se esgota
 757. Bago a bago, unha vella encheu un canado
 758. A pequeno almallo, gran chocallo
 759. Gran a gran, a galiña mantense no inverno e no verán
 760. ¡Gárdate de home que non fala e de can que non ladra!
 761. Amores, amores, por un só pracer moitas dores
 762. Hai xente que envexa o alleo e non aproveita o seu
 763. Falando do rei de Roma, pola porta asoma
 764. Falando enténdense a xente
 765. Falou o boi e dixo ‘¡mu!’
 766. Facédevos mel e comeranvos as moscas
 767. Facer ben nunca se perde
 768. O que ten tenda que a atenda
 769. Fágase o milagre, anque o faga o diaño
 770. Fame que agarda fartura non é fame
 771. Ben xaxúa o que mal come
 772. Ata o corenta de maio non quites o saio
 773. ¡Aínda está o rabo por esfolar!
 774. Ata a morte todo é vida
 775. Ata os gatos queren agora zapatos
 776. O ben é coñecido cando é perdido
 777. Hai máis días que longaínzas
 778. De alcalde a verdugo: ¡mirade como subo!
 779. Teñamos paz e chegaremos a vellos
 780. Fai ben e non mires a quen
 781. Fai boa fariña e non toques a bucina
 782. Fai o que teu amo che mande e sentaraste con el á mesa
 783. ¡Comamos, bebamos e runflemos que ao cabo que morrer temos!
 784. Fermosura e bondade é unha felicidade
 785. Os fillos da miña filla, meus netos son; os do meu fillo serán(che) ou non
 786. Fillo es e pai serás: como fixeres, así o terás
 787. Fillo aínda non o temos e xa nome lle poñemos
 788. Fillo sen dor, nai sen amor
 789. Fillos criados, traballos dobrados
 790. A moita cortesía é moitas veces falsía
 791. Home pobre, con pouco se alegra e socorre
 792. Home prevido vale por dous
 793. Ao vello non lle preguntes «¿como che vai?» senón «¿que che doe?»
 794. Quen aos seus se parece, honra merece
 795. Honra e proveito non caben baixo dun teito
 796. Hoxe por ti (e) mañá por min
 797. Fóxese ás veces do fogo e cáese nas brasas
 798. Fuxir do lume e caer na borralla
 799. Fume e malas caras sacan a xente da casa
 800. Coa mala persoa, o mellor remedio é terra no medio
 801. Ir por la e volver tosquiado
 802. Ira de irmáns, ira de marráns
 803. Gaiola feita, paxaro morto
 804. Anque che son Xan Palomo, só como, como, como
 805. A xogueta e a bebedela botan as casas por terra
 806. As amizades hanse descoser, mais non se han romper
 807. A ausencia trae o esquecemento
 808. A avaricia rompe o saco
 809. A voda dos pobres, todo é voces
 810. A bulsa sen cartos non é máis que coiro
 811. Unha boa obra págase con outra
 812. Boa vida, pai e nai olvida
 813. A cabra sempre tira ao monte
 814. A cama é boa cousa: o que non pode durmir repousa
 815. A calva engana, o dente mente e a engurra quita a dúbida
 816. A cara é o espello da alma
 817. A caridade ben entendida comeza por un mesmo
 818. Ben comer trae mal comer
 819. A comida repousada e a cea paseada
 820. O costume fai lei
 821. Máis fácil é desfacer que facer
 822. A culpa do burro botáronlla á albarda
 823. Escaravellou o galo e atopou o coitelo que ha de matalo
 824. A dilixencia é nai da boa ventura
 825. A ensalada, pouco avinagrada e moi aceitada
 826. A esperanza é o último que se perde
 827. A excepción confirma a regra
 828. A experiencia é a nai da ciencia
 829. A fe move montañas
 830. A galiña da miña veciña pon máis ovos que a miña
 831. A gordura, sete faltas disimula
 832. Onde as dan, “as toman”
 833. A fermosura cómea a sepultura
 834. A filla da cabra, ¿que ha de ser senón cabrita?
 835. A fogaza non estorba nin embaraza
 836. O descoñecemento da lei non exime do seu cumprimento
 837. A información é poder
 838. Forza de mozos e consello de vellos
 839. A lingua «larga» é sinal de man escasa
 840. A lingua do amigo malo corta máis que un machado
 841. A letra con sangue entra
 842. A lima lima a lima
 843. Por dicir as verdades pérdense moitas amizades
 844. A mala herba logo crece
 845. Unha mala abella revolve unha colmea
 846. ¡Malia a paxara que no niño caga!
 847. Non hai mellor riqueza que a vontade contenta
 848. A mellor palabra é a que está por dicir
 849. A mellor salsa do mundo é a fame
 850. A mentira logo é collida
 851. A moita manualidade é causa de menosprezo
 852. A morte a todos iguala
 853. A muller composta o seu home arreda doutra porta
 854. A muller pequeniña sempre é mociña
 855. A muller e o neno só calan o que non souberon
 856. A muller e o ouro pódeno todo
 857. A muller e o vidro sempre están en perigo
 858. O amor e o viño sacan ao home de tino
 859. A muller e a sardiña, pequeniña
 860. A nora, rogada e a ola repousada
 861. A música amansa as feras
 862. A necesidade fai á vella trotar
 863. A noite fíxose para descansar e o día para traballar
 864. A ocasión fai o ladrón
 865. A ovella mansa moitos años a maman
 866. O porco que é para o lobo non hai San Antón que o garde
 867. Bo exemplo e boas razóns gañan moitos corazóns
 868. Se a palabra é prata, o silencio é ouro
 869. Palabra dita non pode ser recollida
 870. ¡Sempre falan os máis cagados!
 871. Algo alcanza aquel que non cansa
 872. Cada pelo fai a súa sombra
 873. A primavera o sangue altera
 874. A procesión vai por dentro
 875. A branda resposta a ira creba
 876. A saúde non é coñecida ata que é perdida
 877. O sangue ferve sen fogo
 878. Sogra, avogado e doutor, canto máis lonxe mellor
 879. A sorte da muller fea, a bonita “a desexa”
 880. A sorte está botada
 881. Págase o rei da traizón, mais do que a fai non
 882. A unión fai a forza
 883. A vinganza sérvese en prato frío
 884. A verdade adelgaza, pero non creba
 885. As verdades sempre amargan
 886. A verdade é filla do tempo
 887. Non hai forza que terme do poder da verdade
 888. A vida non é un camiño de rosas
 889. Galiña vella fai bo caldo
 890. A viña e o poldro, que os críen outros
 891. Viúva rica, cun ollo chora e con outro repenica
 892. Labrador paxareiro, nunca bo rendeiro
 893. Labrador de capa negra, pouco medra
 894. Labradores novos, mal polos comareiros
 895. Costureira mala, febra de fío «larga»
 896. Ládreme o can e non me morda
 897. Bágoas amolecen penas
 898. As aparencias engañan
 899. Arma de fogo alonxada, que o demo pode cargala e descargala
 900. As burlas son vésperas das veras
 901. As comparanzas son odiosas
 902. As cousas de palacio van a dispacio
 903. Contas claras honran as caras
 904. Un mal trae outro mal
 905. Nai fachendosa fai a filla preguiceira
 906. A mala nova axiña chega
 907. As madrugadas de abril sonche pintadas para durmir
 908. As palabras lévaas o vento
 909. As paredes oen
 910. As présas nunca son boas
 911. O que ben se aprende tarde se esquece
 912. Libro pechado non fai letrado
 913. ¿Libro prestado? Ou perdido ou estragado
 914. Non é de agora aquel mal que non mellora
 915. O neno chora polo seu ben e o vello polo seu mal
 916. O barato sae caro
 917. O ben feito ben parece
 918. A boa ventura nunca moito dura
 919. O bo, se breve, dúas veces bo
 920. O comido é o seguro
 921. O comido polo servido
 922. A cortesía non priva da valentía
 923. O fiado leva a metade do cravo
 924. O atopado non é furtado
 925. O diñeiro herdado pouco custa e menos dura
 926. O máis ben coidado tamén o leva o gato
 927. O meu é meu e o teu de entrambos
 928. O esquecido, nin agradecido nin pagado
 929. O pouco agrada e o moito enfada
 930. Cousa prometida é medio debida
 931. O que a uns mata, a outros sanda
 932. O que abunda non dana
 933. O que ben empeza, ben acaba
 934. O que pouco custa, pouco se estima
 935. O que de noite se fai, á mañá aparece
 936. O que o neno oíu na casa vaino dicir ao curral
 937. O que no leite se mama, na mortalla se derrama
 938. Labra fondo e esterca con fartura, e déixate de libros de agricultura
 939. Obra do (de) común, obra de ningún
 940. O que é moda non incomoda
 941. Onde a forza non basta, abonda a maña
 942. O que a loba fai, o lobo non o desfai
 943. O berce o dá e a tumba o leva
 944. O que moito vale, moito custa
 945. O que natura non dá, Salamanca non presta
 946. O que non pasa nun ano pasa nun instantiño
 947. O que non has de comer déixao cocer
 948. O que non mata engorda
 949. O que non queiras para ti non o queiras para min
 950. O que non queiras para ti non o queiras para min
 951. O que non se empeza nunca se acaba
 952. O que non vai en bágoas vai en suspiros
 953. O que outro súa, a min pouco me dura
 954. O que pouco custa, pouco se estima
 955. O que no berce se aprende só na cova se esquece
 956. O que fose soará
 957. O que un aborrece, outro o apetece
 958. Nunca un lobo come outro
 959. Ben parva é a ovella que co lobo se confesa
 960. O parvo, se é calado, pasa ben por asisado
 961. O amigo do meu amigo é meu amigo
 962. Os anos non pasan en balde
 963. Estamos no lugar e non vemos as casas
 964. Os celos son malos conselleiros
 965. Os cartos do sancristán cantando se veñen e cantando se van
 966. Os dós con pan e viño son bos
 967. Os extremos tócanse
 968. O home gaña a facenda e a muller consérvaa
 969. Os forasteiros cando chegan dan «alegría» e cando se van máis aínda
 970. O que ha ser que sexa axiña
 971. En vender e en mercar non hai amizade
 972. Os nenos e os tolos din as verdades
 973. Xuíz dereito como frechal do teito
 974. Os tempos cambian
 975. Ver os lobos pasada a serra
 976. A roupa moi lixosa lávase na casa
 977. Cerco na lúa, auga segura
 978. Madrasta, nin de cera nin de boa pasta
 979. Mal de moitos, consolo de parvos
 980. Mal me queren as comadres porque lles digo as verdades
 981. Mal para quen cala e peor para quen fala
 982. Nena, viña, pereira e fabal son malos de gardar
 983. Mandar non quere par
 984. Mans que tomades e non dades, ¿que esperades?
 985. O que ten maña apaña
 986. Mans frías, corazón quente
 987. Mañá será outro día
 988. Día de néboa bo día espera, se non chove ou neva
 989. Marido celoso non ten repouso
 990. Marzo ventoso, (e) abril chuvioso sacan a maio florido e fermoso
 991. O diñeiro é o amo do mundo enteiro
 992. Máis caga un boi que cen andoriñas
 993. Tanto anda o coxo como o «sano» despois do camiño andado
 994. Co falso non tomes amizade, porque che fará maldade
 995. Discorre máis un famento que cen avogados
 996. Onde o lobo dorme non pastan as ovellas
 997. Fai máis o que quere que o que pode
 998. De grandes ceas están as sepulturas cheas
 999. Máis moscas se collen con mel que con fel
 1000. Máis vale pouco e ben gañado que moito e mal logrado
 1001. O demo sabe máis por vello que por demo
 1002. Máis sabe o tolo na súa casa que o cordo na allea
 1003. Boca sen moas é como muíño sen pedra
 1004. Máis tiran dúas tetas que dúas carretas
 1005. Vale máis a quen Deus axuda que a quen moito madruga
 1006. Ceo aguado, herba no prado
 1007. Máis vale algo que nada
 1008. Máis vale amigo na praza que diñeiro na arca
 1009. Máis vale calar que mal falar
 1010. Quen ten un bo veciño ten un bo amigo
 1011. Máis val boa esperanza que ruín posesión
 1012. O bo nome vale máis que toda a riqueza para un home
 1013. Máis vale burro vivo que sabio morto
 1014. Máis vale caer en gracia que ser gracioso
 1015. O emprestado é parente do dado
 1016. Máis vale só que mal acompañado
 1017. Mal por mal, antes no cárcere que no hospital
 1018. Máis vale experiencia que ciencia
 1019. Aínda custa máis o prebe que os caracois
 1020. Vale máis chegar a tempo que roldar un ano
 1021. Máis vale malo coñecido que bo por coñecer
 1022. Máis vale maña que forza
 1023. Máis vale vivir mal e honrado que vivir ben e deshonrado
 1024. Máis vale onza de sangue que libra de amizade
 1025. Vale máis paxaro na man que cento voando
 1026. Máis vale pan con amor que galiña con dor
 1027. Tan malo é pecar por carta de máis como por carta de menos
 1028. Máis vale pedir que furtar
 1029. Máis vale perder que máis perder
 1030. Vale máis morte calada que pública desventura
 1031. Máis vale can vivo que león morto
 1032. Máis vale pouco e bo que moito e malo
 1033. Mellor é poñerse unha vez colorado que un cento amarelo
 1034. Vale máis aprender de vello que morrer necio
 1035. Máis vale previr que curar
 1036. Máis vale dicir ‘aquí fuxiu’ que ‘aquí morreu’
 1037. Máis vale que sobre que non que falte
 1038. Para vivir xantar, mais non ata estoupar
 1039. Vale máis o saber que o haber
 1040. Vale máis ser arrieiro dunha besta que criado dunha recua
 1041. Vale máis ser pillo que pillado
 1042. Máis vale ser cabeza de rato que rabo de gato
 1043. Antes envexado que compadecido e apurrado
 1044. Máis vale solteiro estar que mal casar
 1045. Máis vale suar que espirrar
 1046. Máis vale tarde que nunca
 1047. Máis vale ter que desexar
 1048. Máis vale torto que cego
 1049. Máis vale un amigo bo que parente e medio
 1050. Máis vale un mal axuste que un bo preito
 1051. Máis vale un ‘toma’ que dous ‘che darei’
 1052. Máis valen dous bocados de vaca que sete de pataca(s)
 1053. Máis ven catro ollos que dous
 1054. Voda e mortalla, do ceo baixan
 1055. Maio frío, moito trigo
 1056. Médico, cúrate a ti mesmo
 1057. É mellor dar que non ter e pasar
 1058. Vale máis lambendo que mordendo
 1059. Vale máis pan duro que pedras moles
 1060. Palleiro vello logo se acende
 1061. Dálle ao rabo o can, non por ti senón polo pan
 1062. Mente sa en corpo san
 1063. Biscoito de monxa, fanega de trigo
 1064. O meu marido é tamborileiro: así mo deu Deus e eu tamén así o quero
 1065. Mentres dura, vida e dozura
 1066. Fai ao fin o necio o que ao principio o discreto
 1067. Cada un na súa casa é un rei
 1068. Mentres hai vida, hai esperanza
 1069. Mentras se gaña algo non se perde nada
 1070. O carto falso de noite pasa cun chisco de maña
 1071. O dito, se non é agudo, non vale un pito
 1072. Moito ruído e poucas noces
 1073. Moito sabe a raposa, pero máis sabe o que a toma
 1074. Unha vara calquera a rompe; moitas xuntas, moitos homes non as rompen
 1075. Ola de moitos nunca ben coce
 1076. Un pouquiño e outro pouquiño fan un moitiño
 1077. Moitos son os chamados e poucos os escollidos
 1078. Muda o lobo os dentes, mais non as mentes
 1079. Morra Marta e morra farta
 1080. Quen espera a man allea, mal xanta e peor cea
 1081. Morte de sogra e dor de nora, máis por dentro que por fóra
 1082. Morto o can acabouse a rabia
 1083. Muller enclenque, muller para sempre
 1084. Nena, viña, pereira e fabal son malos de gardar
 1085. Casa sen muller nunca rica pode ser
 1086. Muller, vento e ventura axiña se mudan
 1087. Neste mundo redondo, o que non sabe nadar vai ao fondo
 1088. Nada novo baixo o sol
 1089. Nadar e nadar, e na beira afogar
 1090. Ninguén pode dar o que non ten
 1091. Millo non sementou quen dos paxariños receou
 1092. Ninguén é perfecto
 1093. Ninguén é profeta na súa terra
 1094. Ninguén está contento coa súa sorte
 1095. Ninguén pode facer máis do que sabe
 1096. Ninguén naceu ensinado
 1097. Ningúen pode ser xuíz e parte
 1098. Ninguén pode servir ben a dous señores
 1099. Poucos son os que se acordan de Santa Bárbara mentres non trona
 1100. Ninguén se gabe mentres non acabe
 1101. Ninguén se meta onde non o chaman
 1102. Necios e porfiados fan ricos aos letrados
 1103. A rico non debas e a pobre non prometas
 1104. Nin voda sen canto nin enterro sen pranto
 1105. Nin en burlas nin en veras co teu amo partas peras
 1106. O que non ten vergonza, en todas as partes almorza
 1107. Non creas a metade do que vexas e da metade do que vexas, a metade non a creas
 1108. Nin fagas porfía nin entres en confraría
 1109. Non asines o que non leas nin bebas o que non vexas
 1110. Non sirvas a quen serviu nin mandes a quen mandou
 1111. Nin mesa sen pan nin soldado(s) sen capitán
 1112. Non hai vella fermosa nin moza fea
 1113. Nin ola sen touciño nin xantar sen viño
 1114. Non pidas a quen pediu nin sirvas a quen serviu
 1115. Nin sábado sen sol nin romeu sen flor nin rapaza sen amor
 1116. Nin morre o pai nin ceamos
 1117. Non están todos os que deben nin son todos os que están
 1118. Nin tomes suborno nin perdas dereito
 1119. ¡Catade o que facedes entre sebes e paredes!
 1120. Non hai mozo enfermo nin vello san
 1121. Nin herba no trigo nin sospeita no amigo
 1122. O corcovado non ve a corcova que leva senón a allea
 1123. Miña cousiña nova, tres días no peneiriño
 1124. Escarmentar na cabeza allea é unha boa ciencia
 1125. Non abonda con ser bo (boa) senón que hai que parecelo
 1126. Cada galo canta no seu galiñeiro
 1127. Á derradeira cántase a gloria
 1128. Para que me gusten as uvas han de estar maduras
 1129. En non comer por ter comido non hai nada perdido
 1130. Non con quen naces senón con quen paces
 1131. Máis dá quen quere que quen pode
 1132. Nunca deixes o certo polo que che ofreza dúbida
 1133. Non deixes para mañá o que poidas facer hoxe
 1134. Non lles botedes as vosas perlas aos porcos
 1135. Non é o mesmo predicar que dar trigo
 1136. Máis vale ser que parecer
 1137. Non é limpo o que limpa, é limpo o que non lixa
 1138. Quen nada ten e nada desexa é o máis rico da terra
 1139. Un peso gánao calquera, o caso é ter conta del
 1140. Mellor é que a la se perda e que non se perda a ovella
 1141. Non é ouro todo o que reloce
 1142. Non é o demo tan feo como o pinta o medo
 1143. Quen a feo quere, bonito lle parece
 1144. Non hai atallo sen traballo
 1145. Non hai voda sen tornavoda
 1146. O mellor cabalo dá un tropezón
 1147. Non hai carne sen óso
 1148. O diñeiro abre todas as portas
 1149. Non hai vida sen morte nin pracer sen pesar
 1150. A tres días de “alegrías”, trinta días de agonías
 1151. Non hai cousa máis barata que a que se merca e se paga
 1152. Día de pracer, véspera de pesar
 1153. Quen ten din ten don
 1154. Non hai inimigo pequeno
 1155. Cousa cumprida, só na outra vida
 1156. Non hai carne sen óso
 1157. Non hai fermosura sen axuda
 1158. Onde hai fume, hai lume
 1159. Non hai mal que cen anos dure
 1160. Non hai mal que por ben non veña
 1161. Non hai maior desprezo que non facer aprecio
 1162. Non hai peor dificultade que a pouca vontade
 1163. O aforrar non é por moito traballar, senón por moito gañar e pouco gastar
 1164. O traballo e a economía é a mellor lotería
 1165. A necesidade fai mestres
 1166. Non hai mel sen fel
 1167. Non hai pega sen mancha negra
 1168. Fillo de gata, ratos mata
 1169. O día da voda deixade á noiva que se compoña
 1170. Non hai nubrado que dure un ano
 1171. Non hai ola tan fea que non tope a súa tapadeira
 1172. Non habería palabra mal dita se non fose mal entendida
 1173. Non hai pan sen afán
 1174. Non hai peor cuña que a da mesma madeira
 1175. Non hai peor cego que o que non quere ver
 1176. Non hai peor xordo que o que non quere oír
 1177. En tripa “vacía” non pode haber “alegría”
 1178. Non hai prazo que non se cumpra nin débeda que non se pague
 1179. Non hai vella fermosa nin moza fea
 1180. Reprende as vidas alleas co teu exemplo e non co teu entendemento
 1181. Nin marzo sen flores nin moza sen amores
 1182. Non se debe poñer o carro diante dos bois
 1183. Ninguén estenda a perna máis do que a saba dea
 1184. As aparencias enganan
 1185. ¡O peor é do que queda!
 1186. Non lembres a forca na casa do aforcado
 1187. Non ten razón o que xunta a fariña co relón
 1188. Non digas «pillei o gato» mentres non o teñas no saco
 1189. Non hai regra sen excepción
 1190. Non hai rosas sen espiñas
 1191. Bo tesouro ten o que está de saúde ben
 1192. Non hai vida sen morte nin pracer sen pesar
 1193. Non a fagas e non a temas
 1194. Non mata a carga, senón a sobrecarga
 1195. Non mordas a man do que che dá de comer
 1196. Non ofende quen quere senón quen pode
 1197. Non (Nin) por moito madrugar amañece máis cedo
 1198. Non se acorda o señor cura de cando foi sancristán
 1199. Non se gaña o pan sen afán
 1200. Non se gañou Zamora nunha hora
 1201. Non é o mel para a boca do burro
 1202. Non se collen (as) troitas coas (con) bragas enxoitas
 1203. Soprar e sorber non se pode facer
 1204. Non se pode repenicar e andar na procesión
 1205. Sen escachar ovos non se fai tortilla
 1206. Non se pode agradar a todos
 1207. Non sexas forneira se tes a cabeza de manteiga
 1208. Non só de pan vive o home
 1209. Todos os días non son iguais
 1210. O que se alegra do mal do veciño xa lle vén o seu polo camiño
 1211. Non toda palabra quere resposta
 1212. Non se han dicir todas as verdades en todos os tempos e lugares
 1213. Non todo o monte é ourego
 1214. As cousas son como son e non como un quere que sexan
 1215. Meu gozo nun pozo
 1216. A novo rei, nova lei
 1217. Non deas consello a quen non cho pida
 1218. Ninguén diga ‘desta auga non beberei’
 1219. Nunca é tarde cando a dita é boa
 1220. Nunca falta un roto para un descosido
 1221. Nunca chove a gusto de todos
 1222. Nunca segundas partes foron boas
 1223. Obra empezada, medio rematada
 1224. Obra feita, venda agarda
 1225. Obras son amores
 1226. Carto a carto faise uo ducado
 1227. Non hai oficio bo nin malo que non dea de comer ao seu amo
 1228. Tres cousas tes que coidar: oír, ver e calar
 1229. Ollo por ollo, dente por dente
 1230. Ollos que non ven, corazón que non sente
 1231. Ollos verdes, duques e reis
 1232. Azoutar e dar no cu, todo é un
 1233. Ola que moito ferve, sazón perde
 1234. Ola sen sal, faite de conta que non tes xantar
 1235. Oracións de burro non chegan ao ceo
 1236. Outro virá que bo me fará
 1237. Ovella que berra, bocado que perde
 1238. Ovellas tolas: detrás dunha van todas
 1239. A mal dar, paciencia e barallar
 1240. A pai aforrador, fillo gastador
 1241. A cada cal gústalle máis o seu curral
 1242. Palabra e pedra solta non teñen volta
 1243. Palabras sen obras, guitarra sen cordas
 1244. Palabras e plumas, o vento as leva
 1245. Pan alleo caro costa
 1246. Pan con pan, comida de parvos
 1247. Pan para hoxe, fame para mañá
 1248. Non hai idade para o amor
 1249. Para o ruín traballador non hai ferramenta boa
 1250. A vellez ten mala cura
 1251. Para os desgraciados fíxose a forca
 1252. Para mostra, un botón
 1253. O que quere presumir ha sufrir
 1254. Crego, ¿por que non cantas? Crego, porque che non pagan
 1255. Todo ten remedio menos a morte
 1256. Parentes e trastos vellos, poucos e “lexos”
 1257. Pasar mala noite e parir filla
 1258. Paso a paso vaise lonxe
 1259. Falta confesada, medio perdoada
 1260. Rifan os ladróns e descóbrense os roubos
 1261. Rezar ao santo ata pasar o tranco
 1262. Peor é a recaída
 1263. Can ladrador, pouco mordedor
 1264. Envexa non teñas, se queres ter paz
 1265. Quen pesca un peixe, pescador é
 1266. Pedra movediza nunca musgo cría
 1267. Pensa o ladrón que todos son da súa condición
 1268. Pensa mal e acertarás
 1269. As alegrías non son para todos os días
 1270. ¡Preitos teñas e os gañes!
 1271. A pobreza non é vileza
 1272. Pouco a pouco fía a vella o coupo
 1273. Pouco se gaña fiando, pero menos mirando
 1274. Poucos e mal avidos
 1275. Podente cabaleiro é don Diñeiro
 1276. Se un leva o seu xuízo ao consello, uns dirán branco e outros dirán negro
 1277. Por ben estar, moito se ha de andar
 1278. Non por dar unha esmola queda un pobre
 1279. Polo pan baila o can
 1280. Polo canto coñécese o paxaro
 1281. Polo fío sácase o novelo
 1282. Polo fume sábese onde hai lume
 1283. Quen quere a Xan quere o seu can
 1284. Por iso se vende a vaca, porque a un gústalle o peito e a outro a “espalda”
 1285. Por falar pouco, nada se perde
 1286. Pola boca morre o peixe
 1287. Quen dá o que ten, a pedir vén
 1288. Pola mostra coñécese o pano
 1289. Pola santa bícase a peaña
 1290. En Santos, a neve polos altos e en San Andrés, a neve polos pés
 1291. Polo mal veciño non desfagas o teu niño
 1292. Por moito trigo nunca é mal ano
 1293. Por San Brais, a cegoña verás
 1294. Polo San Brais, hora e media máis
 1295. Por ben facer, mal haber
 1296. Cando a formiga se quere perder, ás novas lle queren nacer
 1297. Polos seus froitos é como os coñeceredes
 1298. Por un cravo pérdese a ferradura
 1299. Por unha esmola non se baleira ningunha falchoca
 1300. Predica meu frade: por un oído me entra e por outro me sae
 1301. Por un can que matei, “matacáns” me chamaron e en “matacáns” quedei
 1302. Por un punto perdeu o demo o mundo
 1303. Quen porfía mata a caza
 1304. Preguntando vaise a Roma
 1305. Obra comezada xa está case acabada
 1306. Antes que prometas mira como has cumprir o que prometes
 1307. Ofrecer e non dar fai ao tolo alegrar
 1308. Pronto e ben non hai quen
 1309. Porco fiado berra todo o ano
 1310. A porta aberta, ao santo tenta
 1311. ¿E despois…? Onde non hai vacas tamén aran os bois
 1312. Agárrome a este sacho, porque outro (mellor) non acho
 1313. Que non saiba a man dereita o que fai a esquerda
 1314. Querer é poder
 1315. Quen a boa árbore se acolle, boa sombra o cobre
 1316. O que a ferro mata, a ferro morre
 1317. Quen o seu can quere matar, achaque lle ha buscar
 1318. O que adiante non mira, atrás queda
 1319. Quen ao ceo cospe, na cara lle cae
 1320. Quen busca o perigo, nel topa a morte
 1321. Quen anda polo mar aprende a rezar
 1322. O que antes nace, antes pace
 1323. A grande subida trae a grande caída
 1324. Cada un di o seu parecer despois de beber
 1325. O que burro vai a Roma, burro vén á volta
 1326. Quen ben ama, tarde esquece
 1327. Quen ben ata, ben desata
 1328. Quen ben está non se mude
 1329. Quen quere a Bertrán quere o seu can
 1330. O que quere o mel ten que aguantar as aguilloadas
 1331. O que ben sementa ben colleita
 1332. Quen ben te quere farate chorar
 1333. O que busca encontra
 1334. Quen cala outorga
 1335. Quen leva présa, no bo camiño tropeza
 1336. O que canta, os seus males espanta
 1337. O que coma a carne que roia o óso
 1338. Quen vaca do rei come, a cen anos lle paga os ósos
 1339. O que come as duras mellor comerá as maduras
 1340. Dúas veces pon a mesa quen come e deixa
 1341. O que con pólvora se divirte, no corpo a sinte
 1342. O que de alleo se viste, na rúa o ispen
 1343. Quen con lobos anda, a ouvear aprende
 1344. O que con nenos se deita cagado se ergue
 1345. Quen con bois anda, a turrar aprende
 1346. O que dá o que ten antes de que morra merece que lle dean cunha cachiporra
 1347. Quen a can alleo dá pan perde o pan e perde o can
 1348. Quen dá logo dá dúas veces
 1349. O que de mozo non traballa, de vello dorme na palla
 1350. Quen de lonxe vén mente como quer
 1351. Quen os seus desagarima, nada aos alleos lles pida
 1352. O que debe e paga non debe nada
 1353. Quen deixa de ser amigo non o foi nunca
 1354. Nin por rodeo nin por atallo deixes o camiño de carro
 1355. O que baralla non parte, o que parte non dá
 1356. Quen di o que quere oe o que non quere
 1357. O que dúas lebres segue pode cazar unha e moitas veces ningunha
 1358. ¡Ai, durmir, como me sabes! ¡queira Deus que non te me acabes!
 1359. Quen aceite mestura, as mans unta
 1360. O que en mentira é collido, cando di a verdade non é crido
 1361. Burro sexa quen a burro protexa
 1362. Ben burro é o que padece por culpas que outro merece
 1363. Quen en tempo foxe, con tempo acode
 1364. O mal que non ten cura é a loucura
 1365. Quen escoita, o seu mal oe
 1366. O que espera desespera
 1367. A quen pode esperar, todo lle chega a tempo e “vontá”
 1368. Quen está libre de culpa que tire a primeira pedra
 1369. O que a feo ama, fermoso lle parece
 1370. En débeda se mete quen fía ou promete
 1371. Quen foi a Sevilla perdeu a “silla”
 1372. O que foi cociñeiro antes que frade, o que pasa na cociña ben o sabe
 1373. Quen garda atopa
 1374. O costume de xogar e xurar é malo de deixar
 1375. Quen ten oficio ten beneficio
 1376. Quen fai o que pode fai o que debe
 1377. Quen fai un cesto fai un cento
 1378. Soñaba o cego que vía e soñaba o que quería
 1379. Quen fixo a lei fixo a trampa
 1380. ¡Quen te viu e quen te ve!
 1381. Non armes o perigo e non perecerás nel
 1382. O que fóra vai casar, ou vai enganado ou vai enganar
 1383. Quen chega tarde nin oe misa nin come carne
 1384. Garda o pico e terás paz
 1385. Xusto é o mal que vén, se o busca quen o ten
 1386. Quen mal anda, mal acaba
 1387. Quen mala cama fai e nela se deita tena que aturar
 1388. Quen malas mañas ten no berce, tarde ou nunca as perde
 1389. Sementa malas obras e collerás a súa froita
 1390. Quen máis pon máis perde
 1391. Quen máis ten, máis quere
 1392. ¡Moita fachenda e pouca facenda!
 1393. Quen moito abarca, pouco aperta
 1394. Quen moito dorme pouco aprende
 1395. Quen moito fala, moito erra
 1396. O que moito promete, nada dá
 1397. Quen moito se agacha, o cu amosa
 1398. A quen se muda múdalle a ventura
 1399. O que nace burro, burro morre
 1400. O que non saca a goteira terá que facer a casa enteira
 1401. O que para adiante non anda atrás se queda
 1402. Ara ben e con afán e collerás moito pan
 1403. O que non coxea ranquea
 1404. Si primeiro comes a galiña, despois tes que comer a sardiña
 1405. Quen non viu Sevilla non viu marabilla
 1406. O que non oe consello(s) non chega a vello
 1407. Cal te vexo, tal te teño
 1408. Quen non poida andar que corra
 1409. Non pode dar na besta e malla na albarda
 1410. Can ladrador que non ten forza ¡ai se se descoida!
 1411. Aprende a calar para que saibas ben falar
 1412. Gábate Xan, que se non te gabas non te gabarán
 1413. O que non se arrisca non pasa o mar
 1414. O que non se aventura non pasa o mar
 1415. Quen non sementa non colleita
 1416. Quen non te coñece que te merque
 1417. O que non ten cabeza ten que ter pés
 1418. O que non ten casa nin viña en calquera rueiro se aveciña
 1419. Nun gran perigo mellor é o irmán que o amigo
 1420. O que non ten padriño non se bautiza
 1421. Nada ten que perder quen nada ten de seu
 1422. A gata coa présa pare os fillos cegos
 1423. O que paga descansa
 1424. Quen paga manda
 1425. Quen pobreza ten, dos seus parentes fai desdén
 1426. Predicar en deserto, sermón perdido
 1427. Quen empresta a un amigo fai un inimigo
 1428. Na acea, primeiro moe o que primeiro chega
 1429. Quen pode o máis pode o menos
 1430. Quen pode e non quere, cando quere non pode
 1431. O que queira peixes que molle o cu
 1432. Quen ten oficio ten beneficio, que lle fai un bo servicio
 1433. Non se gaña o pan sen afán
 1434. Quen quita a ocasión quita o pecado
 1435. Quen ri de último ri mellor
 1436. O que rouba ao ladrón ten cen anos de perdón
 1437. Quen ruín é na súa terra, ruín é fóra dela
 1438. O que se escusa acusa
 1439. O que se pica, allos come
 1440. O que se acolle debaixo da folla, dúas veces se molla
 1441. Quen sementa ventos recolle tempestades
 1442. Sementa cedo e poda tardeiro
 1443. O que chega tarde, mal se aloxa
 1444. Quen tarde chegou, de pé quedou e non sentou
 1445. Quen che dá un óso non te quere ver morto
 1446. O que regala ben vende, se o que o recibe o entende
 1447. Quen ten medo do mar non embarque
 1448. Quen tempo ten e tempo espera, tempo é que o demo lle leva
 1449. O que bois ten ara cando quere
 1450. O que ten arte vai por todas partes
 1451. O que ten boca equivócase
 1452. Quen ten un bo veciño, ten un bo amigo
 1453. Para calquera dó, a paciencia é un remedio bo
 1454. Quen teña fillo varón, non lle chame a outro ‘ladrón’
 1455. O que ten ovellas ten pelexas
 1456. Quen ten un bo amigo téñase por rico
 1457. Boas son as miñas veciñas, pero fáltanme tres galiñas
 1458. Quen ten vergonza nin (non) come nin almorza
 1459. Quen todo o nega, todo o confesa
 1460. Quen todo o quere, todo o perde
 1461. Mans que tomades e non dades, ¿que esperades?
 1462. O que trasfega no que non entende lévalle os cartos Perete
 1463. Quen rouba na fame tamén rouba na fartura
 1464. Quen logo subiu máis axiña caiu
 1465. O rato que só sabe dun burato axiña o apaña o gato
 1466. Rectificar é de sabios
 1467. Non hai refrán vello que non sexa verdadeiro
 1468. Rico é o que non debe nada a ninguén
 1469. Rifan as comadres e dinse as verdades
 1470. Fanas os porcos e páganas os bacoriños
 1471. O rei, cando roga, manda
 1472. Sabio é quen pouco fala e moito cala
 1473. Leva o teu ao mercado: uns diranche “bo” e outros diranche “malo”
 1474. Saín á rúa e avergonceime, entrei na miña casa e remedieime e consoleime
 1475. Saír de Guatemala e entrar en Guatapeor
 1476. Sandan as coiteladas e non as malas palabras
 1477. Santa Rita, Rita, o que se dá non se quita
 1478. Sarna con gusto non pica
 1479. Dise o pecado e non o pecador
 1480. Os cachos sempre han de imitar ás olas
 1481. Cando está seca a garganta, non chía nin canta
 1482. Segredo de dous sábeo Deus; segredo de tres sábeo quen quer
 1483. No San Xoán segar o pan
 1484. Setembro, ou leva as pontes ou seca as fontes
 1485. O que queira tomar vinganza do seu veciño póñalle a vida en diñeiro e en pan cocido
 1486. A auga non empobrece nin envellece
 1487. Se ben me queres, trátame como debes
 1488. O amor dos burros entra a couces e a dentadas
 1489. Se o ceo cae, debaixo nos colle
 1490. Se o grande fose valente, e o pequeno paciente, e o vermello leal, todo o mundo sería igual
 1491. Porque van á feira os parvos, véndese o torto e o malo
 1492. Se o neno se pon a chorar, acáleo súa nai
 1493. Por Santos, sacha a horta e capa o rancho
 1494. O ben facer gaña amigos e o dicir mal, inimigos
 1495. Fai barato e venderás por catro
 1496. Se a envexa fora tiña, moitos tiñosos habería
 1497. Se o santo non vén a un, hai que ir un ao santo
 1498. Se a pílula ben soupese, non a dorasen por fóra
 1499. Cando non fai vento, non fai mal tempo
 1500. Se non podes co teu inimigo, únete a el
 1501. A quen non quere o caldo, taza e media
 1502. Mellor é verse envexado que verse aquelado
 1503. Se queres aprender a rezar, entra no mar
 1504. Polo Santiago, seméntase o nabo
 1505. O que quere o mel ten que aguantar as aguilloadas
 1506. O que quere a col quere as follas do seu arredor
 1507. Se queres que te siga o can, dálle pan
 1508. Se queres ser ben servido, sérvete ti correndiño
 1509. Se queres vivir ben, leva en todo un ten con ten
 1510. Se queres vivir en paz, canto ves non xulgarás
 1511. Se queres vivir san, faite vello cedo
 1512. Se a muller che manda tirar do tellado embaixo, procura que esté baixo
 1513. Nunca choveu que non escampase
 1514. A corda creba sempre polo máis delgado
 1515. ¡Sempre falan os máis cagados!
 1516. Senta no teu lugar: ninguén te mandará levantar
 1517. Chirlo merlo busca de verán para comer no inverno
 1518. Non pode voar o que non ten ás
 1519. Na casa onde non hai pan non pode haber paz
 1520. Sobre gustos non hai nada escrito
 1521. Enriba dun ovo pon unha galiña
 1522. Sol de inverno sae tarde e ponse cedo
 1523. Sol de marzo fire como mazo
 1524. Sol que moito madruga, pouco dura
 1525. Só se vive unha vez
 1526. Soñaba o cego que vía e soñaba o que quería
 1527. Soprar e sorber non se pode facer
 1528. Sogra e nora e can e gato non comen ben nun mesmo prato
 1529. Tempo trae tempo
 1530. Con paciencia e con calar ben te podes gobernar
 1531. Tal amo, tal criado
 1532. Tal para cal
 1533. Morre o mozo e queda o vello
 1534. Escaravellou o galo e atopou o coitelo que ha de matalo
 1535. Tanta pena ten o que lle deu o fungueirazo coma o que meteu o roubo no saco
 1536. Tanto lles quere o demo aos fillos que lles arrinca os ollos
 1537. Tanto tes, tanto vales
 1538. Tanto vai o cántaro á fonte que ao final rompe
 1539. Un ollo no prato e outro no gato
 1540. Tirar a pedra e esconder a man
 1541. Tempo ao tempo
 1542. Todo chega e todo pasa, anque un non saia da casa
 1543. O novo agrada e o vello enfada
 1544. O amor todo o pode
 1545. Todo se pega menos a bonitura
 1546. Cada medalla ten as súas dúas caras
 1547. Todos os camiños van a Roma
 1548. Todos somos fillos de Adán e Eva: só a vida nos diferencia
 1549. Enriba de cornos, paus
 1550. Despois da tempestade vén a calma
 1551. Non levarán por ben o burro á auga, se el non ten gana
 1552. Barriga quente e pé “dormente”
 1553. En tripa “vacía” non pode haber “alegría”
 1554. Triste é a casa onde a galiña canta e o galo cala
 1555. Garda o segredo no teu seo, non o metas no alleo
 1556. Como creas esta, logo che meten outra
 1557. O que non axuda non merece axuda
 1558. Un cravo saca outro cravo
 1559. Un gran non fai celeiro, pero axuda ao compañeiro
 1560. Un médico cura, dous dubidan, tres morte segura
 1561. Un pai para cen fillos e non cen fillos para un pai
 1562. Tras dun preito vén cento
 1563. Un erro calquera o ten
 1564. Agulla en palleiro mala é de atopar
 1565. Unha boa capa todo o tapa
 1566. Non é o mesmo predicar que dar trigo
 1567. Unha andoriña non fai verán
 1568. Unha imaxe vale máis que mil palabras
 1569. Unha man lava a outra e as dúas lavan a cara
 1570. Unha mazá cada día, de médico aforraríate
 1571. Unha ovella sarnosa infesta todo o rabaño
 1572. Unha parede branca serve ao tolo de carta
 1573. O que me engana unha vez, que o leve o demo; se me engana dúas, que nos leve aos dous; se me engana tres, que me leve a
 1574. min só
 1575. Unha vez casarás e moitas te arrepentirás
 1576. Uns erguen a caza e outros mátana
 1577. Pensa unha cousa o borracho e outra o taberneiro
 1578. Un é ningún, todo é un
 1579. Uns tenden as redes e outros collen os peixes
 1580. Uns sementan e outros segan
 1581. Uns nacen deitados e outros nacen de pé
 1582. Uns polos outros, a casa sen varrer
 1583. Uns nacen para santos e outros para pés de bancos
 1584. Uns todo e outros nada
 1585. Uns levan a fama e outros cardan a la
 1586. O uso fai mestres
 1587. Uvas con queixo saben a beixo
 1588. Vanse os amores e quedan as dores
 1589. Vaise o ben ao ben como as abellas ao mel
 1590. Vemos a palla no ollo doutro e non vemos a viga no noso
 1591. Vida sen amigos, morte sen “testigos”
 1592. Vello xa é Pedro para ser cabreiro
 1593. Vento, riqueza e ventura non son cousa segura
 1594. Vinagre e mel saben mal e fan ben
 1595. O viño pola cor e o pan polo sabor
 1596. Viste unha vasoira e terás señora
 1597. Vísteme a modo que teño présa
 1598. Viva a galiña coa súa pebida
 1599. Pecado calado é medio perdoado
 1600. Tras do traballo vén o descanso
 1601. ¡Zapateiro aos teus zapatos!
 1602. Pola miña porta pasarás e a vida penarás
 1603. Dálle a un o pé e collerache a man
 1604. A engurra é bela
 1605. O que non levan os ladróns aparece nos rincóns
 1606. Ao máis escuro amence Deus
 1607. Onde manda o corazón, a cabeza ten pouco que dicir
 1608. A muller do César non só ten que ser honrada senón tamén parecelo
 1609. De cuñado nunca esperes bocado
 1610. A carne sobre o óso reloce como un espello
 1611. Para calquera doenza, o remedio é a paciencia
 1612. O miserable e o pobre págano dobre
 1613. Polo San Matías igualan as noites e os días
 1614. Toda nube negra ten a súa beira de prata
 1615. Sol de febreiro non dura un día enteiro
 1616. O que dá o que ten non se lle pode pedir máis
 1617. A realidade supera a ficción
 1618. O que sempre mente nunca engana
 1619. Coa verdade chégase a todas partes
 1620. Renovarse ou morrer
 1621. A quen non debo non (lle) temo