Abans de prendre una decisió, pensa quines conseqüències tindrà al cap de 10 minuts, 10 mesos i 10 anys. T’has plantejat mai quines conseqüències tindran les decisions que prenguis ara al cap de deu minuts, deu mesos i deu anys? 10·10·10, traduït a més de vint idiomes, t’ajudarà a crear una vida nova i feliç. Un secret que per fi arriba a Catalunya i que ja ha canviat la vida de milers de nord-americans.