Aquest és un viatge d'autoconeixement on posaràs en dubtetot allò que creus. L'autor qüestiona la meditació en quant a mètode i proposaexercicis senzills com a fil conductor d'aquest trajecte. La crítica et situaen l'esforç paradoxal de provar d'abolir l'ego amb el propi ego. Així, perl'autor és imprescindible que comprenguis la pròpia estructura que etsustenta, que investiguis i juguis amb els límits del coneixement i elsseus biaixos, que et submergeixis en els misteris de la ment i esbrinis siés possible respondre a la pregunta: qui sóc jo?Passa molt sovint que quan parem del nostre?anar i venir? de cada dia, quan una situació dife­rent ens demana calma i ensenfrontem al silenci, a la so­ledat o, simplement, ens trobem amb lapossibilitat de mi­rar la nostra part més ?íntima?, fugim espantats. Però quèhi ha ?aquí dins? què fa tanta por? Qui ets tu si ?pares?? Fins quan aquest que?no ets? haurà de viure a l?ombra?Lahistòria humana és només una anècdota dins de la crònica de la vida a la terrai és potser aquesta curta trajectòria la culpable que funcionem encara, enalguns àmbits, com en la prehistòria.?