Quadern complementari de problemes matemàtics de la col·lecció «Amb pistes i trucs!» (problemes). Amb un nivell de dificultat progressiva, els quaderns segueixen el model de les proves de competències bàsiques. En aquest quadern es treballen els problemes de sumes. Recomanat per al cicle inicial. Podeu trobar les solucions en l’apartat «Recursos didàctics» del nostre web.