Recull del conjunt de sabers, feines, eines i vocabulari tradicionals de la page sia de la Plana de Vic, centrat sobretot en els termes de Taradell, Santa Eulàli a de Riuprimer i Folgueroles. L'obra contextualitza una gran varietat d'utillatg es, animals de treball agrícola i feines del camp, i inclou un glossari amb 244 entrades de peces del patrimoni agrícola. Jacint Torrents i Buxó és llicenciat e n antropologia cultural per la UAB i dirigeix la secció d'etnografia del grup de recerca "Món rural: evolució i factors de canvi" a la Universitat de Vic.