Per a què serveix la filosofia? Quin paper hauria de tenir en l’educació secundària? Estem acostumats al fet que la ciència resolgui molts dels nostres problemes i perplexitats, però certes preguntes continuen obertes perquè no admeten cap solució definitiva. Ens acompanyen durant tota la nostra existència com a éssers humans, repetint-se de generació en generació: són les qüestions a l’entorn de la mort, de la veritat, de l’univers, de la llibertat, de la justícia, de la bellesa, del temps... La filosofia no pretén contestar-les una vegada per sempre, sinó que continua ensenyant a plantejar-les de forma cada cop més rica i més significativa, mentre avança respostes i temptatives per ajudar-nos a conviure racionalment amb elles. Perquè és millor mantenir obertes les gran preguntes que acontentar-se precipitadament amb les petites respostes... Aquest llibre voldria ser una iniciació elemental a la reflexió filosòfica, tant per a ús dels qui han d’apropar-se a l’estudi de la filosofia al batxillerat com d’aquells altres que –a qualsevol edat– aspiren a conèixer els fonaments d’aquesta tradició intel·lectual.