L?octubre de 2017 farà 40 anys del restabliment per sorpresa de la Generalitat de Catalunyai del retorn (?Ja sóc aquí!?) de qui en fou president a l?exili: Josep Tarradellas. Elpresident Tarradellas va reunir i guardar al llarg del seu exili una immensa documentació.D?una banda, la personal relativa als càrrecs i responsabilitats exercits durant la Repúblicai la Guerra Civil. De l?altra, la documentació que molts exiliats li van confi ar en ser elegitpresident de la Generalitat el 1954. I encara, la que va anar agregant durant la Transició.A tot això cal sumar-hi la mítica ?carpeta blava? que no es podia consultar fi ns 15 anysdesprés de la mort d?ell o de la seva muller, termini que ha vençut fa molt poc. En aquestacarpeta vetada hi ha més de 700 documents que aporten noves dades i noms sobre undels episodis més foscos de la Guerra Civil: la violència revolucionària entre juliol de 1936i maig de 1937.