Resultados de la búsqueda para: Gironella José MaríaHA ESTALLADO LA PAZ (JOSÉ MARÍA GIRONELLA)

Después de Los cipreses creen en Dios (época anterior a la guerra) y de Un millón de muertos (época de la guerra), José María Gironella en Ha estallado la paz trata de la posguerra. La familia Alvear sigue siendo el núcleo de la acción del libro y Gerona vuelve a ser la ciudad protagonista. Finalizada la contienda, todos los personajes retornan a sus hogares, excepto los exiliados, que se reparten a voleo por el mundo … La obra abarca los años inmediatamente posteriores a la guerra, con una mezcla de dramatismo, de poesía y de ironía que subyuga desde los primeros capítulos. El clima de aquellos tiempos aparece recreado con singular maestría, de tal modo que para el lector de edad madura constituye la ordenación de sus recuerdos, y para el lector joven un descubrimiento impresionante. En Ha estallado la paz, Gironella alcanza su momento cumbre de novelista nato, gran narrador que consigue fundir la historia con la ficción novelesc

ELS MOLINS I LES SALINES DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES AL SEGLE XIV . LA MÒLTA DE CEREALS, EL BATANANTGE DE TEIXITS O L’OBTENCIÓ DE SAL EN UNA VILA CA (GIRONELLA GRANÉS, JOSEP MARIA)

Estudi minuciós que parteix d’un magnífic conjunt documental constituït bàsicament per documents del fons Empúries de l’Arxiu Ducal de Medinaceli i pel fons notarial castelloní de l’Arxiu Històric de Girona, que abraça des de les darreres dècades del segle XIII fins a finals del segle XIV. Aquesta documentació seriada li permet analitzar l’evolució dels temes analitzats i establir una clara diferenciació entre l’abans i el després de la intervenció comtal en la gestió i administració dels molins i les salines que es produí en la dècada dels anys trenta del segle XIV. L’estudi està dividit en tres grans apartats. La primera part, dedicada als aspectes jurídics, comprèn aspectes relacionats amb la propietat de molins i salines i la fiscalització del consum de sal i farina. Un segon apartat se centra en els aspectes tècnics: l’abastiment d’aigua, les característiques dels molins, dels seus aparells i de les salines. Finalment, el dedicat als aspectes socioeconòmics, on aborda tot allò referent a la gestió i explotació de molins i salines.