1. Szóból ért az ember
 2. Akinek a foga fáj, tartsa (a) nyelvét rajta
 3. Jótett helyébe jót várj
 4. Hívatlan vendégnek ajtó mögött (a) helye
 5. Kevés szóból is sokat ért az okos
 6. Annak, aki éhes, a kenyérhéj is édes
 7. Eső után köpönyeg
 8. Döglött lónak nem kell kötőfék
 9. Ajándék lónak ne nézd a fogát
 10. Sárfazékra sárfedő (, vasfazékra vasfedő)
 11. A madár mindig visszatér a fészkére
 12. Lassan járj, tovább érsz
 13. Árnyékáért becsüljük a vén fát
 14. Nagy terhet is megkönnyit a türelem
 15. Segíts magadon, (az) Isten is megsegít
 16. Ha kalács nincs, jó a kenyér is
 17. Aki siet, elkésik
 18. Hosszú szárazságnak eső a vége
 19. Aki magasra hág, nagyot esik
 20. A szerencsét üstökön kell ragadni
 21. Ami elmúlt, elmúlt
 22. Bátraké a szerencse
 23. Messziről jött ember azt mond, amit akar
 24. Mesteredet tanítod
 25. Más idők, más erkölcsök
 26. Ki korán kel, aranyat lel
 27. Alvó róka nem fog csirkét
 28. Meghalt a király, éljen a király
 29. (A) zavarosban könnyebb halászni
 30. Jótett helyébe jót ne várj
 31. Aki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt.
 32. Nem mindig papsajt
 33. Májusi eső aranyat ér
 34. Elment a hajó
 35. Addig hajlítsd a fát, amíg fiatal
 36. Aki fél a farkastól, ne menjen az erdőbe
 37. Ökröt a szarván, embert a szaván (lehet megfogni)
 38. Az igazság mindig kiderül
 39. Addig verd/üsd a vasat, (a)míg meleg
 40. A lónak négy lába van, mégis megbotlik
 41. Kisujjadat mutatod, kezedet kéri
 42. Ritka madár az igaz barát
 43. A kutya ugat, a karaván halad
 44. Előbb a munka, azután a pihenés
 45. Jó munkához idő kell
 46. Hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát
 47. Legjobb az egyenes út
 48. Csúnya madár az, amelyik a saját fészkébe piszkít
 49. A bolond is bölcsnek látszik, míg hallgat
 50. Segíts magadon, (az) Isten is megsegít
 51. Méz alatt méreg, szép almában féreg
 52. Rossz pénz nem vész el
 53. Minden jó, ha (a) vége jó
 54. Könnyű tele hassal a böjtöt dícsérni
 55. A baj nem jár egyedül
 56. (A) jó lónak nem kell ostor
 57. Nézd meg az anyját, (úgy) vedd el a lányát
 58. Minden cigány a maga lovát dicséri
 59. Mindennek megvan a maga ideje
 60. Rend a lelke mindennek
 61. Ha házasodni akarsz, végy magadhoz hasonlót
 62. Minden kakas úr a (maga) szemétdombján
 63. Hangyának is van haragja
 64. Mindenki a maga bőrét viszi a vásárra
 65. A hasonló (a) hasonlót szeret(i)
 66. Minden szentnek maga felé hajlik a keze
 67. Minden ember király a maga házánál
 68. Mindenkinek megvan a (maga) keresztje
 69. Mindenki maga tudja, hol szorít a cipő
 70. A (jó) munka dícséri a mestert
 71. Mindenkinek a kezében van a sorsa
 72. Ha ló nincs, (a) szamár is jó
 73. Addig a barátság, míg zsíros a konyha
 74. Ki mint vet, úgy arat
 75. (A) szükség törvényt bont
 76. (A) türelem rózsát terem
 77. Jótett helyébe jót ne várj.
 78. Milyen a király, olyan a nép
 79. Amilyen az anya, olyan a leánya
 80. (Ha) nincs otthon a macska, táncolnak az egerek
 81. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja
 82. Ha a szegénység bejön az ajtón, a szeretet kiszáll az ablakon
 83. Ahány ember, annyi vélemény
 84. Sok csepp követ váj
 85. Add meg a császárnak, ami a császáré (, és (az) Istennek, ami (az) Istené)
 86. Lassan járj, tovább érsz
 87. Ami a szívén, az a száján/nyelvén
 88. Kár után okosabb az ember
 89. Minden színű macska fekete éjszaka
 90. Kutyának kutya a kölyke
 91. Kicsiny szikrából gyakran nagy tűz támad
 92. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse
 93. Magról kel a cserfa is
 94. Mondani és tenni kettő
 95. A döglött oroszlánt a szamár is (meg)rugdossa
 96. Könnyű mondani, nehéz megtenni
 97. Két rossz közül a kisebbet
 98. Barátot szerencse hoz, szükség próbál
 99. Aki szerencsétlen a játékban, szerencsés a szerelemben
 100. Megmutatja a bor, kiben mi lakik
 101. Mondj igazat, betörik a fejed
 102. Mondd meg, ki a barátod, megmondom, ki vagy
 103. Pénz szüli a pénzt
 104. Ahány ház, annyi szokás
 105. Kölcsönkenyér visszajár
 106. Nem tudja az ember, melyik bokorban fekszik a nyúl
 107. A nagy folyóvizek csendességgel folynak
 108. Nehezen alkuszik meg két eb egy csonton
 109. A szerelem vak
 110. (A) jó bornak nem kell (a) cégér
 111. Evés közben jön meg az étvágy
 112. A fösvény kétszer költ
 113. A pénz nagy úr
 114. A pénznek nincs szaga
 115. A cél szentesíti az eszközt
 116. (A) tiltott gyümölcs édesebb
 117. A ruha teszi az embert
 118. Nem a ruha teszi az embert
 119. Kihajtja az éhség a farkast a bokorból
 120. Üres has nem jó tanácsadó
 121. Bolond ütközik kétszer egy kőbe
 122. Ember embernek farkasa
 123. Ember tervez, Isten végez
 124. Harmadnapra mind a hal, mind a vendég büdös
 125. A pokol országútja is jó szándékkal van kikövezve
 126. Halál után késő (a) bánat
 127. A kutya az ember legjobb barátja
 128. Kicsi a világ
 129. Gazda szeme hízlalja a lovat
 130. A nagy hal megeszi a kis halat
 131. Minden kezdet nehéz
 132. Amit főztél, edd is meg!
 133. Néma gyereknek (az) anyja sem érti a szavát
 134. Akkor se hisznek a hazugnak, mikor igazat mond
 135. Ha üvegből van a házad, ne dobálózz kővel!
 136. Az idő pénz
 137. Az eltöltött idő soha vissza nem jő
 138. Az idő minden sebet begyógyít
 139. Mennyi ország, annyi törvény
 140. A vakok közt félszemű a király
 141. Hol jóllaknak négyen, ötödik sem marad éhen
 142. Bajban ismerni meg a jó barátot
 143. Késedelem veszedelem
 144. Fekete karácsony, fehér húsvét
 145. Néha az ördögnek is kell gyertyát gyújtani
 146. Hegy heggyel nem találkozik, de ember emberrel igen
 147. Az utolsó csepp a pohárban
 148. Új seprű jól seper
 149. Kovács kovácsra irigykedik
 150. Semmiből nem lesz semmi
 151. Nem lehet a tengert kanállal kimerni
 152. Leforrázott kutya a hideg víztől is fél
 153. Farkast emlegetnek, (a) kert alatt jár
 154. Szóból ért az ember
 155. Jótett helyébe jót várj
 156. Több nap, mint kolbász
 157. Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond
 158. Jobb félni, mint megijedni
 159. Ma nekem, holnap neked
 160. A szem a lélek tükre
 161. Aki kíváncsi, hamar megöregszik
 162. A kivétel erősíti a szabályt
 163. Szomszédasszony tyúkjának nagyobb a tojása
 164. A tudás hatalom
 165. Alkalom szüli a tolvajt
 166. Hallgatni arany (, beszélni ezüst)
 167. Az egészség ízét a betegség adja (meg)
 168. A kocka el van vetve
 169. Egységben az erő
 170. Az igazság fáj
 171. A látszat csal
 172. A baj nem jár egyedül
 173. Serény asszonynak rest a lánya, rest asszonynak serény a lánya
 174. A rossz hír szárnyon jár (, a jó alig kullog)
 175. A szó elrepül, az írás megmarad
 176. A falnak is füle van
 177. Az olcsó a drága
 178. Jóból is megárt a sok
 179. Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó
 180. Amit nem kívánsz magadnak, ne kívánd másnak
 181. Egyik farkas nem falja fel a másikat
 182. Nem látja a fától az erdőt
 183. Amit nyer a réven, elveszti a vámon
 184. Az üzlet az üzlet
 185. Gyerek és bolond, mindig igazat mond
 186. Nem jó egy klastromba két gárgyán
 187. Holnap is nap lesz
 188. Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy tál ecettel
 189. A szabadság drágább az aranynál
 190. Jobb valami, mint (a) semmi
 191. Jobb egy jó szomszéd sok (rossz) atyafinál
 192. Jobb a jó hír a nagy gazdagságnál
 193. Jobb egy ismert rossz, mint egy ismeretlen jó
 194. Többet ésszel, mint erővel
 195. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
 196. Jobb a száraz kenyér békességgel, mint a hizlalt borjú perlekedéssel
 197. Jobb egy irigy, mint egy szánó
 198. Jobb későn, mint soha
 199. Több szem többet lát
 200. Jobb adni, mint kapni
 201. Ép testben ép lélek
 202. Amíg élet van, remény is van
 203. Sok szakács elsózza a levest
 204. Sok kicsi sokra megy
 205. A farkas a szőrét elhányja, de a szokását nem
 206. Nincs új a nap alatt
 207. Senki se(m) tökéletes
 208. Senki sem próféta a hazájában
 209. Nem lehet két úrnak szolgálni
 210. Nyugtával dicsérd a napot
 211. Az erdőnek füle van, a mezőnek szeme (van)
 212. Nem fér meg két kakas egy szemétdombon
 213. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
 214. (A)mit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra
 215. Nem mind arany, ami fénylik
 216. Nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik
 217. Arany kulcs minden ajtóba beillik
 218. Nincsen füst tűz nélkül
 219. Nincs az a fájdalom, amelyik el ne fogyna
 220. Minden rosszban van valami jó
 221. Nagy mester a nyomorúság
 222. Méz mellett fullánkot is találni
 223. Akasztott ember házában kötelet emleget(ni)
 224. Ne igyál/igyunk előre a medve bőrére
 225. Nincs szabály kivétel nélkül
 226. Nincsen rózsa tövis nélkül
 227. Az egészség a legnagyobb kincs
 228. Nem lehet mindenkinek a kedvére tenni
 229. Nem csak kenyérrel él az ember
 230. Megtalálja (a) zsák a foltját
 231. Fillérből lesz a forint
 232. (A) kimondott szót nem lehet visszanyelni
 233. Minden szónál szebben beszél a tett
 234. A szót elfújja a szél
 235. Szerencsétlennek az egyenesen is eltörik a lába
 236. (A) halál ellen nincs orvosság
 237. Amelyik kutya ugat, az nem harap
 238. Nem mohosodik az a kő meg, melyet gyakran mozgatnak
 239. A pénz nagy úr
 240. Gyümölcséről ismerni meg a fát
 241. Egy szeg miatt sántul meg a ló
 242. Jó kezdet, fél siker
 243. Ígérni könnyű, megtartani nehéz
 244. Nem jön be a kakas a házba, ha nincs nyitva az ajtó
 245. Ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal
 246. Mindent lehet, csak akarni kell
 247. Nagy fának nagy az árnyéka
 248. Aki kardot ránt, kard által vész el
 249. Az ökör csak ökör, ha Bécsbe hajtják is
 250. Aki keres, talál
 251. (A) hallgatás beleegyezés
 252. Nem jó a tűzzel játszani (, mert megéget)
 253. Ki farkassal tart, annak velük kell ordítani
 254. Kétszer ad, (a)ki gyorsan ad
 255. Ki két nyulat hajt, egyet se fog
 256. Az vesse rá az első követ, akinek nincsen bűne
 257. Éhes disznó makkal álmodik
 258. Aki másnak vermet ás, maga esik bele
 259. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát
 260. (A)ki sokat markol, keveset fog
 261. Aki sokat ígér, keveset ad
 262. Kutyából nem lesz szalonna
 263. Aki nem próbál, nem nyer
 264. Akinek a fejében nincs, legyen a lábában
 265. Aki fizet, az parancsol
 266. Aki előbb jön, előbb őröl
 267. Az nevet igazán, aki utoljára nevet
 268. Aki szelet vet, vihart arat
 269. Későn jövőnek csont az ebédje
 270. Aki egy tűt lopott, ökröt is próbál
 271. Közmondás nem hazug szólás
 272. Verekedő pásztorok közt jó dolga van a farkasnak
 273. Bolond beszél, okos hallgat
 274. Amit jókedvvel teszel, nem esik nehezedre
 275. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez
 276. Ha kell, menj magad, ha nem kell, küldj mást
 277. Ha békében akarsz élni, sokat ne szólj
 278. A kötél is ott szakad, ahol (a) legvékonyabb
 279. Madár sem repülhet, míg szárnya nincs
 280. (Az) ízlések és (a) pofonok különbözőek
 281. Addig jár a korsó a kútra, (a)míg el nem törik
 282. Mindennek megvan a maga ideje
 283. Semmi se tart örökké
 284. Minden éremnek két oldala van
 285. Minden út Rómába vezet
 286. Borúra derű
 287. Nem titok az, amit két ember tud
 288. Csepp(ek)ből lesz a tenger
 289. Tévedni emberi dolog
 290. Kazalban tűt keres
 291. Egy fecske nem csinál nyarat
 292. Jobb egyszer látni, mint százszor hallani
 293. Kéz kezet mos
 294. Egy rühes juh az egész nyájat megrontja
 295. (A) szegény fog madarat, (de) a gazdag eszi meg
 296. Nem mindig az arat, aki vet
 297. Gyakorlat teszi a mestert
 298. Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a gerendát sem
 299. A szerencse forgandó
 300. Suszter maradjon a kaptafánál!